Elnationalism – fel väg att gå

Foto: Nitromethane CC

Energikrisen fortgår och situation ser inte ut att förbättras. Det är ett hårt slag mot de svenska hushållen och för varje minusgrad blir elräkningen allt högre. I kölvattnet av rekordhöga elpriser har debatten om att stoppa utbyggnaden av överföringsledningar till kontinenten tagit fart. Det kan vid första anblick tyckas vettigt, men elnationalism är fel väg att gå.

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar är den som leder korståget mot nya elkablar. Problembilden som målas upp är att billig och planerbar el från Sverige skeppas vidare och säljs dyrt på kontinenten, allt på bekostnad av basindustrin och hushållen. Det är en gravt förenklad bild som inte heller illustrerar grunden för den rådande krisen. 

Att norra Sverige i regel har haft överskott på el från vattenkraft, och på så sett även låga elpriser, har lagt grunden för mycket av den industri som finns i norr. Men att överföra el från norr till söder är inte det lättaste, avståndet gör att mycket energi går förlorat på vägen. Detta är skälet till att övriga Sverige har behövt andra elkällor, främst kärnkraft. Under lång tid har systemet varit i balans. Men med åren har en ideologiskt driven nedmontering av kärnkraften gjort elsystemet sårbart. Planerbarheten har minskat och i söder är elbristen nu ett faktum. Det är just i det här läget som sammankopplingen mot andra elmarknaden är helt nödvändig. En dag med mycket blåst har vi fortfarande ett överskott som kan säljas till utlandet, men utan vind behövs annan energi att fylla ledningarna med – kärnkraften är som sagt borta. Då återstår bara import.

Protektionism är alltid ett tveeggat svärd. Skulle våra grannländer agera på samma sätt som Dadgostar drömmer om skulle södra Sverige få det svårt när vinden mojnat. Problemet ligger inte i den öppna elmarknaden, utan obalansen i vårt elnät. Desto mer icke planerbar el som finns i nätet, desto mer blir vi importberoende. Istället för att vända ryggen mot våra grannländer och stoppa utbyggnaden av överföringsledningar, bör Sverige istället bejaka och dra nytta av situationen. 

Snarare än att hålla igen och avveckla fungerande energiproduktion borde Sverige öka sin produktion och då även sin export. Det finns en tro på att ett land skulle kunna överproducera energi, men det är inte så en marknad fungerar. I ett läge där energiomställningen både ska vara grön och elberoende är framtiden ljus för den med utsläppsfri el i kablarna. Inom många andra områden är Sverige ett exportland, varför inte även inom energi? Med rätt utformning och långsiktighet från staten torde det även kunna bli en bra affär för konsumenter och näringslivet.

Marcus Nilsen

Medarbetare i Axess.

Läs vidare