Ett nytt universitet då de gamla sjangserat

Niall Ferguson. Orolig över universiteten. Foto: World Economic Forum (2016).

Historikern och bestsellerförfattaren Niall Ferguson spar inte på krutet när han i en lång artikel hos Bloomberg (8 nov) berättar varför han har engagerat sig i att starta ett nytt lärosäte: University of Austin (UATX).

Han skriver:

I en historikers ögon är det något obehagligt bekant med det beteendemönster som under några få års tid har blivit normalt på många campus. Skanderandet av slagord. Viftandet med plakat. Brevet som skvallrar på kolleger och klasskamrater. Angivandet av lärare till överordnade. Frånvaron av korrekta beslutsgångar. Deplattformerandet. Återupprättandena efter förnedrande bekännelser. Beskäftigheten hos byråkrater som inte kan hållas ansvariga. Var och en som studerat de totalitära regimerna vid 1900-talets mitt känner med häpnad igen alltsammans. Det visar sig att det kan hända i ett fritt samhälle också, om institutioner och individer som hävdar att de är liberala väljer att uppföra sig på ett fullständigt illiberalt sätt.

Det moderna, framgångsrika universitetets syfte har varit att söka sanningen med samvets-, tanke-, yttrande- och publiceringsfrihet som nyckelmetoder. Men i allt högre grad har dessa värden trängts tillbaka, menar Ferguson, och universiteten håller åter på att bli vad de en gång var: centrum för att befästa en ideologisk ortodoxi. Då kristen, i dag politiskt radikal.

Mångfald” är ett av samtidens mest hyllade begrepp, men det har inget med mångfald i synsätt att göra

Läget kan även beskrivas i siffror. Enligt en färsk undersökning säger 62 procent av de tillfrågade amerikanska universitetsstudenterna att debattklimatet vid deras lärosäten får dem att avstå från att säga sin mening. 60 procent drar sig för att göra inlägg under lektioner eftersom de är oroliga för hur andra studenter skulle reagera. Enligt en mätning från Challey Institute for Global Innovation säger 85 procent av studenterna med vänstersympatier att de skulle ange en lärare som sade något som de tyckte var stötande och 76 procent skulle behandla en kurskamrat på samma sätt.

Unga akademiker är mer intoleranta än äldre kolleger och bland doktoranderna är graden av intolerans ännu högre än så. ”Mångfald” är ett av samtidens mest hyllade begrepp, men det har inget med mångfald i synsätt att göra.

Niall Ferguson var tidigare professor vid Harvard. Nu har han svårt att tro att situationen vid befintliga universitet kan förbättras rejält under rimlig tid. Därför har han engagerat sig i starten av UATX i Texas dynamiska huvudstad Austin.

Han är långt ifrån ensam. I UATX board of advisors sitter utöver Ferguson en lång rad av samtidens intellektuella stjärnor:  Steven Pinker, Jonathan Haidt, Andrew Sullivan, Deirdre McCloskey. Där finns före detta universitetsrektorer som Larry Summers (Harvard) och Robert Zimmer (Chicago). Där finns journalisten Bari Weiss och Nadine Strossen, juridikprofessor och tidigare ordförande för American Civil Liberties Union. Flera av dem har själva blivit utsatta för mobbningskampanjer.

Grundprinciperna är enkla: ”Universitet som ägnar sig åt ohindrat sanningssökande är en hörnsten i ett fritt och blomstrande demokratiskt samhälle. För att universitet ska tjäna sitt syfte måste de vara hängivna åt forskningsfrihet, samvetsfrihet och respektfull debatt. För att kunna hävda dessa principer kommer UATX att vara kompromisslöst oberoende – finansiellt, intellektuellt och politiskt.”

Projektet är än så länge i sin linda. Planen är att under 2022 och 2023 starta fördjupningsprogram för studenter som klarat grundnivån och att ha collegenivån på plats från 2024. Kommer man att lyckas? Det är omöjligt att veta på förhand men en imponerande krets av ansedda personer har slutit upp bakom projektet och enligt vad rektorn Pano Kanelos, tidigare rektor vid St John’s College i Annapolis, säger till Texas Tribune, har man samlat in 10 miljoner dollar redan inför offentliggörandet. Sedan lanseringen i måndags säger sig Kanelos ha tagit emot över 1 000 intresseanmälningar från lärare och forskare.

Svarar satsningen mot ett reellt behov? Den som letar runt litet på nätet och hittar bara en bråkdel av alla hånfulla och hatiska kommentarer som projektet gett upphov till får också ett bra svar på frågan.

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare