Flyglängtan istället för flygskam

Foto: Karen Arnold/publicdomainpictures.net

Svenska flygindustrins kris handlar inte bara om parkerade flygmaskiner och ett stoppat resande. Coronapandemin får katastrofala effekter på vår hotell- och besöksnäring, produktion och varuexport. Tyvärr har den ekonomiska krisen knappt börjat.

När vågar man egentligen resa igen? Har människor kvar sina jobb så att de har råd att resa?

Idag höll Stockholms Handelskammare ett digitalt seminarium som satte fokus på sådana frågor och de ekonomiska påverkningar coronakrisen får – specifikt flygmarknaden. Intressant och relevant, men också ledsamt.

Anna Wilson, public affairs-chef på SAS, inledde med att 2020 ändå började relativt bra, men nu finns i praktiken bara kostnader och inga intäkter. Då gäller det att anpassa verksamheten till rådande situation. Hur gör man det? Delvis handlar det om att fortsätta anpassa flyget till efterfrågan på miljövänlighet. Men människor behöver också påminna sig om att mobilitet är en förutsättning för att skapa tillväxt.

Panelisterna var eniga om att stödpaketen är bra och välbehövliga. Samtidigt finns en oro som alla delar: vad händer framöver? Efter juni? Förmodligen har vi inte börjat flyga redan i höst, trodde Wilson.

Förutom diskussion kring stödpaketens omfattning och livslängd finns ett allmänt behov av att sätta Sverige på kartan. Med det menar man här att turister måste känna ett intresse av att komma hit och besöka vårt land. Redan nu utmärker sig Sverige i krisen. Vi har inte stängt ned helt. Det finns en gynnsam hoppfullhet i det – och om man tillåter sig att vara lite krass: visst skapar det ändå ett intresse för vårt modiga avstickarland?

Mot slutet av seminariet lyfte riksdagsledamoten Denis Begic (S) en positiv synpunkt som är värd att uppmärksammas. Glöm inte människors längtan efter resande och äventyr! Jag instämmer i Begics analys; vi kommer inte alla att vara för rädda för att börja resa igen. Vi kommer åter att se fram emot att vidga våra vyer, se nya platser och ta del av andra kulturer.

Webbinariet om flyg kan ses i efterhand här: https://www.facebook.com/stockholmshandelskammare/videos/705488626906768/

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare