Förbered oss bättre för kris och krig

Vinterkörning i terräng med Bärgningsbandvagn 120. Foto: Anders Möller/Försvarsmakten

En av de saker den pågående coronakrisen lärt oss är vikten av att förbereda sig på det oförutsedda. Ju mer vi övat och rustat för olika sorters kris och krig desto bättre klarar vi oss ”nästa gång”.

Idag inleds Folk och Försvars årliga rikskonferens som annars hålls i Sälen – i år förlagd digitalt. På agendan för dagen står utblick efter pandemin, framtidens krigföring och konflikter, cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet samt europeiska och nordiska säkerhetssamarbeten. Konferensen kan följas här: https://www.youtube.com/watch?v=QdDh-MP_Kuw

Svensk säkerhets- och försvarspolitik har tack och lov återgått till att vara alltmer realistisk på senare tid, vilket också uppmärksammas i debattartikeln ”Svensk Natooption – ett viktigt steg i rättan tid” (SvD 11/1). Efter år av nedrustning verkar både ledande politiker (med undantag av SD som fortfarande är emot Natomedlemskap – men röstade ändå för Natooptionen. Inte heller Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är för medlemskap eller option) och svenska folket vara mer positivt inställda till ett mer internationellt försvarssamarbete.

Natooptionen är ett steg på vägen till Natomedlemskap (bra!). Men varför har det steget behövt dröja så? Vi är förvisso ofta något av lagom-människor som inte vill göra för drastiska omsvängningar i tillvaron. Ändå sticker vår coronastrategi ut i förhållande till detta. Vi valde en annan väg. Om det var rätt eller fel kommer nog alltid att diskuteras både i Sverige och omvärlden. Folkhälsomyndigheten blev nog framförallt överraskat av att Sverige fick stå så pass ensamma. Enligt Tegnell skulle vårt agerande likna det FHM trott sig övat på (i likhet med andra länder) vid en epidemi som denna. Hur kommer vi då i fortsättningen att agera vid andra kris- och krigsscenarier?

Det behöver diskuteras under Folk och Försvar och bredare i samhället. Låt en digital och därmed mer tillgänglig konferensversion av rikskonferensen vara en utgångspunkt för detta. På önskelistan står samtal om det civila försvaret, som behöver bli mer omfattande och förberett på kriser. Och svenska försvaret behöver stärkas upp med internationell samarbetsvilja för ett bättre skyddsnät. Natooptionen bäddar för att vi är på rätt väg. Fortsätt så!

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare