Genomför mesta möjliga av Aurora 20

Delar av 191:a mekaniserade bataljonen från I 19 i Boden anfaller genom övningsområdet i Södermanland under Aurora 17. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten 

Enligt planerna ska den stora försvarsmaktsövningen Aurora 20 genomföras i Sverige under försommarenUtgångspunkten är att vi tillsammans med ett antal andra länder, ribland USA och Finlandska samlas och övaUnder övningen ska även en del av den nationella totalförsvarsövningen som pågår under hela 2020 genomföras tillsammans med andra myndigheter, kommuner och näringslivet.  

Coronapandemin ger naturligtvis upphov till frågor – flera länder har till exempel stängt sina gränser – men än så länge pågår förberedelserna enligt plan. 

När SVT frågar kommunikationschefen vid Södra skånska regementet P7, Marcus Nilsson, hur viktigt det är att genomföra övningen i detta speciella läge, svarar han: 

– När samhället är i kris ska försvaret vara som starkast, säger Marcus Nilsson. 

Det ligger mycket i det. Samhället måste fungera även i kristid – ja, särskilt i kristid – och det skulle vara en olycklig signal till vår omvärld i allmänhet och de som kan vilja oss illa i synnerhet om vi inte kunde genomföra en viktig och övning, därför att vi har andra problem. 

Kan vi inte vänta? Jo, om vi tror att det inte finns några realistiska militära hot mot Sveriges nationella integritet. Men är det inte just föreställningen om detta som vi till sist har brutit med? Det finns risk för väpnat angrepp mot Sverige. Det har eniga partier i Försvarsberedningen konstaterat. Vi har väntat länge nog. 

Dessutom ska man komma ihåg att det varje dag, kris eller ej, finns andra stora grupper i vårt samhälle som jobbar i utsatta miljöerpoliser, sjuksköterskor, brandmän och många därtill. 

Självfallet kan redan uppgjorda planer behöva justeras med anledning av pandemin. Personal bör testas för smitta. Enskilda moment kan behöva utgå. Men det är angeläget att Aurora 20 genomförs i så stor utsträckning som möjligt. Sverige har slarvat tillräckligt mycket med beredskap och förberedelser inför hot och kriser.  

Följer du Axessbloggen? Då kanske Axess Magasin är något för dig – prova tre nummer för endast 129 kronor. 

Läs vidare