Gläds åt att Morgan Johansson avgått

Foto: Regeringen

Jag ser att den ledande socialdemokraten Morgan Johansson talar på Twitter om fascistiska utrensningar: detta på grund av att regeringen bestämt sig för att inte ge Skolverkets generaldirektör förlängt förordnande.

Min första tanke: Han drar skam över sig själv och sitt parti. Att Magdalena Andersson behåller honom som talesperson i angelägna frågor säger något illavarslande även om hennes ledarskap.

Min andra tanke: Herregud, han var justitieminister i åtta år. Hur förvånad ska man vara över skenande brottslighet när den som ska ta politiskt ansvar för rättsväsendet karakteriseras av den här sortens sviktande omdöme? Samma förmåga att se proportioner och utöva självbehärskning har ju tillämpats i hundratals och tusentals svåra beslutslägen under nästan ett decennium.

Allt tal om att knäcka gängen kunde aldrig bli mer än ett fata morgana.

Min tredje tanke: Jämför nuvarande justitieminister Gunnar Strömmer med företrädaren vad gäller inriktning, ansvarskänsla, målmedvetenhet, uppförande och kunskapsdjup. Tydligare skäl att uppskatta regeringsskiftet i fjol är knappast möjliga att uppbringa.

Så i stället för att rasa över Johanssons dumheter, gläds åt att han inte längre är minister!

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare