Håll tysk-svenska handeln högt

Foto: Magnifier/Shutterstock

Tyskland fortsätter att vara ett av Sveriges främsta exportländer, skriver Tysk-Svenska Handelskammaren efter ny statistik från SCB. De branscher som varit särskilt framgångsrika under 2019 är farmaceutiska basprodukter och läkemedel som ökade med 16,4 procent under fjolåret. Ett annat område som gått framåt var olika maskiner avsedda för exempelvis jord- och skogsbruk, metallbearbetning och verktygsmaskiner.

Det är viktigt att påminna sig om att Tyskland och Sverige är sådana goda handelspartners. Inte minst i dessa tider när ekonomin krisar och vi står inför stora medicinska svårigheter.

För det är farligt lätt i tider av kris att ha starka åsikter kring andra länders och människors agerande, särskilt när det är en så pass globalt spridd kris som i fallet med pågående pandemi. Tyskland har valt ett tuffare förhållningssätt för att försöka hålla smittspridningen nere och har besöksförbud på mer än två personer, medan Sverige valt att hålla mer öppet och låta människor verka med frihet under ansvar.

Den svenska hållningen både beundras och ifrågasätts i Tyskland. DN-journalisten Lovisa Herold får ge en bild ”inifrån landet” i tyska Die Welt (1/4). ”Vi litar på varandra. Vi behöver inte förbud” är andemeningen i artikel. Här lyfts ”mannen bakom strategin” upp; vår statsepidemiolog Anders Tegnell som varje dag påminner om budskapet: var förnuftig!

Man får närmast lite ”mannen myten legenden”-vibbar i Die Welts rapportering. Är det ironiskt eller genuint beundrande? Förmodligen finns drag av både och, vilket naturligtvis även är gällande inom Sveriges gränser.

Vi har en lång lista med råd att följa för att fortsätta hålla öppet som vi gör. Än så länge ser det också ut som att vi respekterar detta. Enligt en studie från Dagens Nyheter och Ipsos avbokade 66 procent av svenskarna frivilligt resor och möten, 65 procent undvek att resa med kollektivtrafik och 43 procent valde att arbeta hemifrån.

I World Value Survey från 2018 fick människor i olika länder frågan om de tror att andra människor generellt går att lita på. I Sverige svarade 60 procent jakande. I Tyskland var godkännandet endast 44,6 procent. Förtroendet för regeringen är också stort i Sverige. Sammantaget var närmare 60 procent eniga om att de hade mycket eller ganska mycket förtroende för regeringen, jämfört med 44,4 procent i Tyskland.

Hur vi bäst agerar i den här krisen är det ingen som kan veta. Förmodligen finns inget rätt eller fel, utan bara ett ”vi gör så gott vi kan” och det är viktigt att vi fortsätter respektera våra likheter och olikheter. Vi delar både handel och historia och får ta oss ur den här krisen så gott det går för att fortsätta våra goda handelsförbindelser även i framtiden – förhoppningsvis inom en snar sådan.

Följer du Axessbloggen? Då kanske Axess Magasin är något för dig – prova tre nummer för endast 129 kronor. 

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare