Historielöst rivningsraseri

Borta med vinden bortom rasismen. Foto: Pixabay

Att filmer och tv-serier just nu plockas bort från streamingtjänsterna har nog inte undgått någon.

Allt som kan tolkas som rasistiskt eller kränkande måste bort. Klassikern Borta med vinden togs bort från HBO, men är tillbaka. Dock är den nu försedd med en liten introduktionsfilm där en forskare pratar om de delar av filmen som är problematiska. Enligt SvD är det inte en dag för tidigt

För visst är Borta med vinden problematisk ur ett identitetspolitiskt perspektiv. Boken än mer än filmen. I boken trängs ord som ”darkie” och ”negro” med uppriktiga analyser av svarta människor som bygger att de är för barnsliga för att kunna hantera frihet. Allt detta är rejält svårsmält för läsare idag.

Ur historiskt perspektiv är dock varken boken eller filmen problematiska. Det är en trovärdig skildring av 1800-talets syn på svarta. Det har sagt och skrivits förut, men det är värt att upprepas – om vi ska bedöma historisk konst, kultur och litteratur efter nutida ideologiska måttstockar, kommer vi behöva bränna varenda bok, riva varenda staty och ta bort varenda film.

Borta med vinden är rasistisk. Absolut. Men den är också feministisk. Scarlett O’Hara lyckas se förbi sin tids könsroller och gör vad som krävs för att överleva. Det är också en bok om vikten av bildning. Hjältinnan förstår inte sin värld fullt ut och gör fatala misstag på grund av sin oförmåga att se större sammanhang och linjer. Det är också en bok om vänskap bortom kön och ras.

Det värdet förtas inte av att vår ideologi har förändrats och utvecklats.

En idé skulle kunna vara att betrakta varje konstverk enligt följande: Det som är gott, det tar man med sig och försöker leva efter. Det som är ont tar man också med sig. För att minnas att människan är defekt och kapabel till stor ondska. Låt Borta med vinden påminna oss om att vi är kapabla till att förslava andra människor samtidigt som vi rationaliserar det för oss själva som rimligt.

För vi ska inte tro att vi är genetiskt annorlunda än dem som höll slavar. Eller annorlunda än andra folk som försökt förhindra skadliga tankar genom förstörelse av kulturarv. Eftervärlden hittar nog något att döma också oss för.

Catta Neuding

Medarbetare i Axess.

Läs vidare