Kinesisk medvind bör oroa

Foto: Pixnio

Få kan nu tvivla på att energi kan användas som vapen i en konflikt. Kriget i Ukraina är en ögonöppnare. Sverige behöver omgående säkra sin egen energitillförsel. Idag står Kina för de största investeringarna i svensk vindkraft. Det är ett hot mot vår suveränitet.

Beroendet av rysk energi har varit den svåraste nöten att knäcka för de europeiska länderna i sitt arbete att slå tillbaka Rysslands aggression. När det kommer till energiproduktion står dock Sverige bättre rustat än många andra länder. Medan många länder på kontinenten byggt sin energisektor på rysk olja och gas har vi valt en annan väg. Den dagen Putin stryper gastillförseln drabbas Sverige först i andra hand. Genom den integrerade elmarknaden riskerar vi att få kraftigt höjda elpriser, medan stora delar av EU riskerar att mörkläggas. Vi ligger bra till i frågan om ryskt energiberoende. Men det finns fler stormakter att frukta.

Kinesiska företag står numera för drygt 7 procent av ägandet i svensk vindkraft enligt Svensk Vindenergi. Pekings investeringar i kritisk infrastruktur har de senaste åren ökat och de ser inte ut att avta. 

Vad är då problemet med detta? Investeringar i svensk energisektor borde väl vara något bra? Frågan har inte så mycket att göra med att det är utländska bolag som investerar, utan från vilket land investeringarna kommer. Vi måste göra skillnad mellan kinesiska investeringar och investeringar från Schweiz, Tyskland och Norge – som också är stora aktörer i svensk vindkraft. 

Den kinesiska staten gör inget av ren godhet. Det finns alltid en baktanke och vi får inte glömma att alla bolag i Kina enligt lag är underställda Kommunistpartiet. De har en skyldighet att lämna vidare såväl industrihemligheter som information om sina anställda till den kinesiska staten. Det i sig utgör en säkerhetsrisk. 

Utöver att kinesiska staten ges tillfälle att ta del av teknik- och personuppgifter, ges den även möjlighet att använda vår elproduktion som påtryckningsmedel. Vad skulle stoppa Kina från att agera som Vladimir Putin och dra ner på energiproduktionen vid en politisk konflikt? I dagsläget utgör vindkraften en liten del av vår energimix, men framtiden kan se annorlunda ut och vad hindrar egentligen kinesiska företag från att köpa upp vattenkraftverk eller för den delen svensk kärnkraft? 

I ljuset av detta behöver en starkare lagstiftning för utländska investeringar komma på plats. Sverige har redan utestängt det kinesiska företaget Huawei vid utbyggnaden av 5G-nätet. Lagen  omfattar dock inte investeringar i vindkraft trots att elproduktion otvivelaktigt är en samhällskritisk infrastruktur. Här måste det bli ändring.

Läs vidare