Kriser kräver diskussionsorgier

Förbundskansler Angela Merkel (CDU). Foto: Bundesregierung/Schacht 

Risk för bakslag eller ett närmande mot normalitet? Angela Merkels beskrivning av de olika delstaternas samtal om hur man kan öppna upp samhället som en ”diskussionsorgie” har väckt kritik. Speglar ordvalet en allmän olust inför den fria debatten hos förbundskanslern?

I dag måndag (Tagesschau 20/4) öppnar Tysklands delstater delvis och i olika takt upp sina samhällen. Halvstora butiker, bok- och bilhandlare, frisörer och avgångsklasser är några av aktörerna som berörs (se tidigare blogginlägg på temat här). Lättnaderna sker dock inte samtidigt: i en del delstater gäller de nya reglerna för butiker och skolor från och med i dag, medan det dröjer till slutet av denna vecka för andra (i Bayern ännu senare). Från och med fjärde maj ska den ordinarie skolgången återupptas.

Reglernas utformning kan också skilja sig en del mellan de olika förbundsländerna. Nordrhein-Westfalens ministerpresident Armin Laschet (CDU), som står för en ”svenskare” linje, vill även att bland annat möbelvaruhusen i delstaten ska få öppna (se även journalisten Johannes Tångebergs genomgång här).

Först den åttonde eller nionde maj ska förbundsregeringen utvärdera hur, och om, lättnaderna för näringslivet har fungerat.   

Hitintills har Tyskland klarat sig förhållandevis väl genom krisen: sjukhusen har inte överbelastats och antalet döda har varit jämförelsevis få. Smittspridningen verkar, av allt att döma, vara under kontroll.

Merkel är självklart mån om att det ska förbli så, men är oroad över att de nya reglerna kommer att leda till bakslag (däribland att människor kommer att tröttna på kontaktförbudet). Under en videokonferens med CDU:s ledning uppger källor som var närvarande vid mötet att Merkel kritiserat debatten i en del delstater om hur samhället åter kan öppnas upp som en ”diskussionsorgie” (Die Welt 20/4).

Ordvalet har väckt stark kritik. Liberala FDP:s viceordförande Wolfgang Kubicki anklagar Merkel för att vilja styra delstaterna. Han påminner om att den juridiska kompetensen ligger hos förbundsländerna – inte Berlin:

”Rättsligt är det entydigt: det är inte öppnandet som måste rättfärdigas utan den fortsatta nedstängningen”.   

Die Welts tillförordnade chefredaktör Robin Alexander menar att nedstängningen var riktig, men att det är lika viktigt att kunna diskutera hur samhället kan öppnas (20/4). Merkels ordval visar att hon inte vill se någon sådan diskussion överhuvudtaget. Mönstret går igen, menar Alexander, då Merkel under eurokrisen presenterade räddningspolitiken som ”alternativlös”.

Samtidigt åtnjuter förbundskanslern och CDU/CSU ett rekordstöd. I ARD:s Deutschlandtrend får Merkel den högsta förtroendenoteringen under sin regeringstid (64 %) och CDU/CSU ligger på stabila 39 % i mätningarna. Det spekuleras till och med om Merkel skulle ställa upp för en femte mandatperiod, även om det ändå får ses som mindre troligt (Merkur 10/4). Oviljan att diskutera en ”exit-strategi” verkar, än så länge, inte påverka henne negativt.

Även om Tyskland sägs ha en så kallad ”Streitkultur”, där meningar bryts mot varandra i fröjdig polemik, har åtminstone den politiska kulturen under Merkels tid vid makten präglats av ett slags oavbrutet ”den enda vägens politik”. Det vore olyckligt för både Tyskland och Europa om coronapandemin förlänger denna epok.

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare