Kulturskymning: Därför har Skurups kommun fel om Nils Holgersson

"Sprungen ur boken". Staty i Karlskrona. Foto: Klaus Schaedler/Wikimedia.

I stället för att distansera sig från Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson borde Skurups kommun omfamna en av Sveriges finaste och internationellt mest kända litteraturskatter.

“When in Europe, don’t miss Skurup”. Ja, vem vill inte missa Skurup? Även om det inte är kommunens officiella slogan sa används den gärna i olika publika sammanhang, myntad av Bengt Englund på Skurups folkhögskola 1967 (vilket man får veta om man går in på kommunens hemsida). 

Skurup är också startpunkten för Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, i boken med samma namn av Selma Lagerlöf. Berättelsen om den unga bondpojken som förvandlas till en pyssling och som tillsammans med ledargåsen Akka reser genom nästan alla våra svenska landskap var från början tänkt som en lärobok i geografi för skolan. Men boken blev med tiden en av de mest älskade barnböckerna i Sverige, lika uppskattad av unga som vuxna. Därtill tillhör den en av de första svenska litterära exportsuccéerna, översatt till över 60 olika språk (däribland kinesiska). I dag är “Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” en omistlig del av det svenska kulturarvet och borde vara en källa till stolthet. 

Tyvärr verkar inte Skurups kommun hålla med. Kommunens logotyp, idag prydd med gåsen Akka, ska bytas ut. Tankarna går för mycket till en “barnbok” och med den senaste tidens inflyttning känner inte kommunen igen sig i självbilden som Lagerlöf målar upp i sin berättelse om Sverige, menar kommunikationschefen (SVT 13/7). Dessutom är det ett fiktivt verk (jo tack, vi vet). Loggans utforming, där Akkas näbb olyckligtvis går utanför ramen, gör det också väldigt dyrt att trycka den på tröjor, påsar och muggar.

Att byta logotyp är också dyrt. Kalkylen på en miljon kronor, plus en halv miljon kronor för eventuella ökade kostnader under kommande år, är med högsta sannolikhet i underkant givet hur det brukar bli när kommuner får för sig att “något måste ändras”.   

Fast historielösheten och den nonchalanta attityden inför Lagerlöfs författargärning (Nils Holgersson är så mycket mer än bara en “barnbok”) väger betydligt tyngre än de ekonomiska argumenten. Visst kan en logotyp ändras. Men att en kommun frivilligt vill distansera sig från en av vara största kulturskatter, därtill ett av vara kändare verk utomlands, är inget annat än kulturskymning. Tänk om, tänk rätt! 

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare