L till Löfven: Ta försvaret på allvar eller kyss Jöken adjö

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
 
Det är bra tryck i rubriken på DN Debatt ”M, L och KD beredda att köra över regeringen om försvaret”. I verkligheten finns emellertid det lilla abret att partierna inte har mandat till någon överkörning ens om SD hänger på.
 
Detta är naturligtvis skribenterna Pål Jonsson (M), Mikael Oscarsson (KD) och Allan Widman (L) väl medvetna om, och de väljer också att uttrycka sig på ett precisare och mindre braskande sätt: ”Om inte regeringen är beredd att skapa ett brett stöd för försvarsbeslutet och föra en diskussion om tillskott för att förverkliga helheten i försvarsberedningens förslag så kommer vi i riksdagen driva denna nödvändiga förstärkning.”
 
Men även detta har betydande poänger. Dels därför att de med sin artikel visar vad Försvarsmakten riskerar att gå miste om ifall regeringens ansvarslösa linje får genomslag, dels därför att den innehåller ett politiskt besked med betydande skärpa.
 
Det är nämligen inte lätt att se hur budskapet från Liberalernas Allan Widman låter sig förenas med att regeringen antingen backar från att skriva inriktningsproposition över huvud taget eller att man skriver prop men avstår från det långsiktiga åtagande som ligger i linje med Försvarsberedningens slutrapport (och vad Widman nu signerar).
 
Vad artikeln säger är alltså att långsiktigt robusta försvarsanslag är en förutsättning för Liberalernas fortsatta medverkan i januaripartiernas budgetsamarbete. Inga långsiktiga åtaganden, inget liberalt stöd.
 
Härmed inte sagt att regeringen står och faller med att gå Liberalerna och Widman till mötes. Centerns röster räcker för fortsatt rödgrönt styre – ifall partiet är villigt att bli ensamt borgerligt stödhjul till den krisande S-MP-konstellationen. Men prestigeförlusten skulle bli svår och det parlamentariska läget ännu bräckligare.
 
Menar Liberalerna allvar? Det ska inte uteslutas. Det vore politiskt självmord av partiet att gå in i nästa valrörelse med Jöken som albatross runt halsen. Om ett bestämt försvar för Försvarsmakten slutar i att man befrias från den bördan är det nog ett pris man inte är alldeles ovillig att betala.
PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare