Låt inte Coronaviruset splittra familjer

Just nu pågår stora förändringar i vardagen: alla som kan bör arbeta hemifrån, vi ska helst undvika kollektivtrafiken och överhuvudtaget ses så lite som möjligt i samhället för att minska vidare smittspridning av Corona.

Samtidigt uppstår kriser i krisen som ringar på vattnet. En uppenbar sådan är att våra redan ansträngda vårdinrättningar har fått det ännu tuffare. En annan del som kanske inte är lika uppenbar för alla utomstående är en frihetsinskränkning i samband med förlossning och gravidvård. Flera regioner portar pappor från ultraljudsundersökningar och BB. Så fort partnern varit med vid förlossningen ska personen i fråga lämna inrättningen.

Varför undrar man? Om det skulle finnas smitta i hushållet bär nog både mamman och pappan på det.

”Vi har full förståelse för att man reagerar /…/ Det handlar om att minska smittspridningen”, lyder svaret från biträdande verksamhetschef på Östra sjukhusets förlossning.

Men är det så verksamt? En blivande mamma och pappa som lever ihop och väntar barn tillsammans bör ses som en enhet, inte två skilda individer. Pappan borde få vara med; dels för att få knyta an till sitt barn, dels för att kunna stötta den nyförlösta mamman. Det i sin tur kan underlätta för vårdpersonal på plats som inte behöver tillkallas för enklare stöd som partnern hade kunnat hjälpa mamman med.

Därtill kommer den psykologiska delen, för båda parter. Om mamman får ett besked om missfall vid ett ultraljud får inte pappan vara där att ta del av samma information och har inte heller chansen att ställa sina frågor. Det reducerar hans roll och blir ett väldigt gammaldags sätt att se på föräldraskap. Hur fungerar det för övrigt om komplikationer tillstöter och barnet behöver neonatalvård veckor eller månader efter förlossningen? Gäller isoleringen från pappan även då? Alla som varit i en situation som kräver långvarig neonatalvård vet att i en sådan tillvaro är sammanhållningen i den lilla familjen en av få fasta punkter som ger ork att stå ut.

Omfattande åtgärder för att stoppa smittspridningen är nödvändiga. Det är självfallet en svår uppgift att prioritera var och hur det ska gå till. Men desto viktigare att beslutsfattare är medvetna om konsekvenserna en sådan smittskyddsåtgärd kan ha på enskilda liv och familjer.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare