Merz vevar i Die Welt

Foto: Olaf Kosinsky/Wikimedia

Die Welts intervju med Friedrich Merz är i sanning intressant läsning. CDU-ledningens beslut att skjuta fram valet av ny partiordförande på grund av coronapandemin är inget mindre än ”sista ledet i operation stoppa Merz”, menar han själv.

Även om Merz hade föredragit en fysisk partistämma föreslog han att man kunde genomföra en digital variant med poströstning i stället – som enligt Merz skulle uppfylla alla juridiska krav – men ledningen landade till slut i att stämman skjuts upp.

Ett av argumenten, jämte pandemin, var att sluträkningen i så fall skulle presenteras kring jul vilket allmänheten inte skulle uppskatta, menar Merz. Det egentliga motivet hävdas vara att den del av partiledningen som är nära Merkel vill vinna tid så att mittenkandidaten Armin Laschet kan säkra upp sin kandidatur. Laschet tillhör ”mittfåran” i CDU och vill gärna föra arvet efter Merkelåren vidare, medan Merz profilerat sig som en högerkandidat vars huvudbudskap är att partiet måste förnyas.

Merz pekar på faran med att partiet den första januari 2021 inte kommer att ha en legitim partiledning som kan fatta viktiga beslut om inte en stämma genomförs på utsatt datum. Nu blev det slutgiltiga beslutet – efter hätska debatter – att partiledningen ska träffas den 14 december för att fatta beslut om huruvida en digital stämma ska genomföras 15 januari 2021 (Die Welt 10/26).

Om partiledningen verkligen motarbetar Merz eller ej går såklart inte att veta. Sant är att Merz har ett tydligt övertag i mätningarna bland CDU-medlemmarna (FAZ 24/10) jämfört med Laschet och Norbert Röttgen. Å andra sidan är det ingen hemlighet att Laschets mittenprofil rimmar bättre med nuvarande lednings. Dessutom: det är de 1001 ombuden på stämman och inte medlemmarna som väljer ny partiordförande.

Merz öppna anklagelser mot partiledningen bedöms av många kommentatorer som ett tecken på desperation. Han ska även – sägs det – sakna politiska rådgivare till skillnad från hans motkandidater, vilket den öppenhjärtiga intervjun skulle vara ett bevis på.

Inom Merz-väljarbas sägs det finnas en opinion för att tvinga fram en ny röstordning där medlemmarna väljer partiledare. Enligt statuterna måste partiet gå med på en ändring om en tredjedel av CDU:s regionala avdelningar (”Landesverbände”) kräver det. Det vore onekligen en skräll för Merz – och en högriskstrategi – om han satsade allt på det kortet.

Just nu löper Merz dock störst risk att främst framstå som en dålig förlorare.  

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare