Nästa förbundskansler på Sverigebesök

Friedrich Merz. Nästa förbundskansler? (t.h. Knut Abraham, CDU). Foto: Katarina O'Nils Franke

Friedrich Merz, CDU:s partiledare och ledare för oppositionen i Tyskland, har precis besökt Finland och Sverige för att tala om stödet till Ukraina, Sveriges kommande Nato-medlemskap och våra länders samarbeten.

Utöver dessa ämnen kom även det radikala partiet Alternative für Deutschland (AfD) på tal under pressträffen i Stockholm. Försöken att hålla AfD nedtystade och utanför har inte fungerat, utan missnöjet som göder det farliga protestpartiet fortsätter tyvärr att gro. AfD har börjat synas alltmer aktivt i sociala medier, men även med personnärvaro och plakat på gator och torg på de orter där känslan av att politiken har övergett människorna finns.

Många oroar sig för AfD:s framgångar, inte minst eftersom de aktivt lobbar för att ta Tyskland ut ur EU. Det vore förödande. Tyskland och Frankrike behöver snarare stärka sina band och hålla ihop som ledarländer i unionens samarbete – inte minst sedan Storbritannien lämnat EU och det samtidigt pågår krig i ett av våra europeiska grannländer.

Kriget i Ukraina är ett exempel på varför länder som Sverige och Tyskland behöver samarbeta mer om bland annat bättre säkerhet. Angående detta talade Friedrich Merz och Knut Abraham varmt om Finland. Inte minst är det finska civila försvaret väl förberett inför en krissituation och Sverige och Tyskland kan med fördel dra lärdom från dem.

Ett annat område där både Sverige och Finland inspirerar de tyska CDU-politikerna är lösningarna med minikärnkraftverk. Sedan Tyskland så hastigt rensade ut all sin kärnkraft har man gjort sig onödigt beroende av gas och kol, vilket är smutsigare både ur klimatsynpunkt och från politiskt håll sedan Ryssland gjort sig omöjligt att samarbeta med. En annan aspekt är att Tyskland, genom att slopa sin kärnkraft, också slog undan benen för landets kärnkraftsforskare. Därmed har landet förlorat viktig kunskap och initiativkraft på området när världen behöver den som mest.

Det finns helt klart förbättringsåtgärder för Tyskland. När Merz blir nästa förbundskansler råder ingen brist på utmaningar att ta itu med.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare