Om detta måste vi fortsätta berätta

Auschwitz: för många är tveksamma till om det fanns.

Håller hela västvärlden på att bli galen?

Man undrar ju. I spåren av Hamas vedervärdiga terrordåd mot Israel 7/10 publicerade Economist en undersökning häromveckan (7/12). Resultatet? 20 procent (!) av alla amerikaner i åldern 18–29 år tror att Förintelsen är en myt. Ytterligare 30 procent i samma åldersspann svarar att de ”inte vet” om Förintelsen är en myt eller ej. 28 procent svarar att judar har ”för mycket makt” i samhället.

Det här är inget annat än horribelt. Inte heller verkar graden av utbildning spela någon roll – svaren ser mer eller mindre lika ut oavhängigt utbildningsbakgrund. En liten tröst i sammanhanget är att andelen Förintelseförnekare rasar drastiskt ju äldre respondenterna är.

Men ändå. En femtedel av USA:s ungdomar tror inte på Förintelsen. Tur att den europeiska ungdomen är bra mycket klokare. Eller? I Nederländerna publicerades en studie i början på året som visade att 23 procent av de tillfrågade (ålder 18–40 år) ansåg att Förintelsen är en myt eller kraftigt överdriven. 59 procent svarade att de inte visste att sex miljoner judar mördats av nazisterna.

2018 undersökte nyhetsbolaget CNN hur goda kunskaperna om Förintelsen är och eventuella antisemitiska attityder hos unga och unga vuxna i ett antal europeiska länder. I Tyskland visade det sig att hela 40 procent svarade att de hade ”liten” eller ”ingen” kunskap om Förintelsen (frågan och svarsalternativen löd: How much would you say you know about the Holocaust? A great deal, A fair amount, Just a little, Never heard of the Holocaust?).

”Vi håller på att förlora en generation unga människor”

Att gå genom tysk skola och lyckas missa eller ignorera den del som tar upp nazismens brott mot mänskligheten verkar smått osannolikt, men klart är att kunskapsnivån måste höjas även i Tyskland. Efter den 7/10 står det dessutom plågsamt klart även för den som tvivlar att även tyska skolor har ett problem med antisemitism i klassrummen.

Och Sverige? 2021 presenterade Forum för levande historia en gedigen undersökning av Henrik Bachner och Pieter Bevelander. Resultatet, den gången, var faktiskt överraskande positivt. Andelen i befolkningen som visade antisemitiska attityder i den svenska befolkningen hade minskat jämfört med 2005. Men också här måste det till en ny undersökning som framför allt riktar in sig på unga människor. Att just svenska ungdomar skulle vara särskilt immuna mot antisemitism och Förintelseförnekande ter sig inte särskilt troligt överhuvudtaget.

Hur hamnade vi här? Frågan har så klart mer än ett svar. Economist nämner åtminstone en faktor som jag är övertygad om spelar en betydande roll. Unga amerikaner anser att information på TikTok är lika pålitlig som den från vanliga nyhetsmedier. 32 procent i åldern 18–29 år använder TikTok som huvudsaklig nyhetskanal. I Sverige använder var fjärde person född på 2000-talet TikTok som nyhetskälla. För kvinnor födda på 2000-talet är andelen nästan hälften, enligt Internetstiftelsen.  

Det är ingen hemlighet att kinesiskägda Tiktok är en veritabel tummelplats för konspirationsteorier och annat skräp. I en läsvärd text av Axel Springers vd Mattias Döpfner om världen efter sjunde oktober nämns också hur förkrossande mycket större hashtaggen #FreePalestine är jämfört med #StandWithIsrael på TikTok, Facebook och Instagram.

Slutsats? Vi håller på att förlora en generation unga människor. Det är inget annat än en tragedi.  

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare