Råd bot på krisen: låt sjuksköterskorna jobba!

Det behövs fler sjuksköterskor i arbete. Foto: rawpixel / Unsplash

På pappret har vi länge haft en öppen värld där man kan röra sig fritt mellan olika länder och utbildningssystem. I teorin kan man läsa en utbildning utomlands för att sedan använda sin examen i hemlandet. Men i praktiken fungerar det inte alltid.

Detta har under den rådande krisen ställts på sin spets. Sverige behöver fler sjuksköterskor och även om antalet legitimerade fortsätter att öka för de flesta yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården så kräver pandemins verklighet ännu fler.

Samtidigt står flera färdigutbildade sjuksköterskor och bara väntar på att få börja arbeta. Både Sydsvenskan och Svenska Dagbladet har skrivit om personer som utbildats i annat land och vill börja arbeta i Sverige nu när krisen kräver det. Men de får inte på grund av byråkrati som tar tid.

Rebecka Trolle berättar i SvD att hon kom hem till Sverige i juni 2019 med en färdig sjuksköterskeexamen från universitetet i Sydney. Trots detta får hon idag fortfarande bara vara undersköterska, eftersom Socialstyrelsen inte har godkänt hennes ansökan om behörighet ännu.

Att inte få jobba utefter sin kompetens eller ens få svar om en prövning kan ge en tråkig signal till personen som söker om att denne inte skulle vara önskvärd. Just nu är det kö på Socialstyrelsen – och förutom deras pappersarbete lär kunskapsprovet dröja ytterligare, just på grund av smittspridningsrisken.

Man kan tycka att i en tid när vi alla anpassar oss och våra arbeten till den digitala, kontaktfria verklighet som råder bör vi också kunna hitta lösningar för att få till stånd det kunskapsprov som krävs för att få ut färdigutbildade sjuksköterskor i svensk sjukvård. Om vi lyckas förhindra sådana flaskhalsar kan vi få loss nödvändig arbetskraft som bara väntar på att få börja.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare