Regeringen hamnar fel om Förintelsen

Morgan Johansson vid minnesdagen för förintelsens offer Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kan man lagstifta om vad som är sanning? Det är en av alla frågor som uppkommit efter beskedet från justitieminister Morgan Johansson (S), om att regeringen vill göra det olagligt att förneka Förintelsen. Svaret är ganska enkelt. Förintelsen blir inte mer sann bara för att förnekandet förbjuds.

Förslaget blir också ganska underligt med tanke på att det finns andra folkmord som Sverige inte erkänt. Ska exempelvis folkmordet på armenierna fortsatt få förnekas då det inte är erkänt av regeringen? Och vad ska man göra i de fall när människor inte direkt förnekar Förintelsen utan försöker förringa dess omfattning eller betydelse? Det senare är vanligt och högst problematiskt. Ska dessa personer också åtalas? Förslaget riskerar att innebära en ordentlig inskränkning i yttrandefriheten om allt ska inkluderas. Johansson glömmer att det redan idag är möjligt att åtalas enligt den nuvarande hetslagstiftningen, då förnekanden i allmänhet görs just i ett hetsande sammanhang.

En annan fråga gäller hur väl städat det är framför Socialdemokraternas egen dörr. Tyvärr har man kunnat se problem med antisemitism och bagatelliserande av antisemitism både i partiet och dess ungdomsförbund. Socialdemokraterna blundar också för antisemitismen i Mellanöstern, inte minst i allt som rör Palestina. Senast igår rapporterades det att en tredjedel av de partier som ställer upp i det kommande palestinska valet har loggor som är antisemitiska. Detta samtidigt som svenska regeringen öser in pengar till den palestinska regimen och finansierar skolböcker som sprider antisemitism.

Regeringsinsatser för att bevara minnet av Förintelsen och agera mot antisemitism är välkomna, men för att uppnå tydliga resultat krävs andra och mer djupgående insatser än detta senaste förslag.

Läs vidare