Revansch för Laschet när Tyskland öppnar upp?

Fördel Laschet i kanslerkampen? Foto: © Olaf Kosinsky Olaf Kosinsky creator QS:P170,Q30108329 , 2019-05-30 Armin Laschet-3903CC BY-SA 3.0 DE

I går kom beskedet att Tyskland sakta och i en begränsad omfattning kommer att öppna upp samhället igen. Färdplanen möttes av både ris och ros. I takt med att krisen fortsätter blir det allt mer tydligt att striden om kanslerkandidaturen, just nu, står mellan två personer: Markus Söder (CSU) och Armin Laschet (CDU).

Efter flera timmar i videomöte med de 16 delstaternas ministerpresidenter kunde förbundsregeringen sent på onsdagseftermiddagen presentera en färdplan som delvis öppnar upp det tyska samhället:

– Från och med måndag (20/4) kommer butiker på upp till 800 kvadratmeter att åter få öppna. Dock med krav på att köer inne i butikerna måste undvikas, att varje kund har minst 20 kvadratmeter yta att röra sig på samt stränga rekommendationer om att ansiktsskydd bör användas. Bil-, cykel och bokhandlare samt frisörer omfattas också.  

– Köpcentrum, biografer, nattklubbar och restauranger förblir stängda. Undantaget är fortsatt restauranger som kan erbjuda take-away mat.

– Skolorna kommer att delvis öppna för de elever som ska ta sin slutexamen (”Das Abitur”) i år. Förskolorna förblir stängda till minst den fjärde maj.

– Förbudet mot att samlas mer än två personer kvarstår till minst den tredje maj.

En del företrädare för de branscher som omfattas av de nya reglerna välkomnade färdplanen. Chefen för ekonomiinstutet DIW, Marcel Fratzscher, menade att regeringen gjort en rimlig avvägning mellan ekonomi och hälsa. Michel Hüther, chef för ekonomiinstitutet IW (Instituts des Deutschen Wirtschafts) var inte lika imponerad: ”Det är det absoluta minimumet av vad som är nödvändigt” (FAZ 16/4).

Från handels, service- och restaurangsektorn är kritiken mycket hård. Ordföranden för tyska Handelsverband (ett slags motsvarighet till Svensk Handel), Stefan Genth, menar att avgränsningarna i butiksyta ger upphov till osund konkurrens och är rättsosäker. Det finns inget sakligt skäl till att det skulle vara svårare att upprätthålla hygien- och skyddsrutiner i stora butiker, menar han. Guido Zöllick, ordföranden för Hotell- och värdshusförbundet (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) vill se en sänkning av momsen och att en räddningsfond skapas.

Regeringen menar att en mer vidlyftig öppning av näringslivet skulle leda till ökad trängsel, framförallt i kollektivtrafiken, med fler insjuknade som följd.

De spridda reaktionerna speglar, precs som i Sverige, osäkerheten om vilken strategi som är den bästa. En del branscher har uppenbarligen fått mer fördelar än andra. För servicesektorns del ser läget, tyvärr, beckmörkt ut just nu.

Schweiziska NZZ tackar Tysklands federala struktur för att den möjliggjort det delvisa öppnandet. Hade inte några delstater (däribland Nordrhein-Westfalen) drivit regeringen framför sig hade det kanske inte blivit några lättnader överhuvudtaget. För Merkel var hela diskussionen om en ”Exit-Strategie” för Tyskland länge tabu.

Det federala systemet ger delstaterna stor handlingsfrihet. Därför kan Bayern under Markus Söder fortsätta att driva en hårdare linje än de andra förbundsländerna. Öppnandet av skolor och butiker sker senare än i övriga landet och det nuvarande totala kontaktförbudet mildras till att snart omfatta en person (jämfört med två i övriga Tyskland). Påbud att bära ansiktsskydd (inte att förväxla med medicinska andningsskydd) i butiker och kollektivtrafik ska införas – i likhet med grannlandet Österrike. Om det inte räcker kan uppmaningen bli tvingande. Söders tuffa linje omfamnas av bayrarna: i Bayrische Rundfunks förtroendemätning från den nionde april i år fick han hisnande 94 % (!). Rekord i modern tysk politisk historia.

Det är däremot inte skäl nog att räkna ut NRW:s ministerpresident Armin Laschet (Die Welt 15/4). I början av krisen var det uppenbart att Söder hade initiativet. Bayern drev resten av Tyskland framför sig. Men i takt med att de ekonomiska konsekvenserna och det politiska undantagstillståndet gör sig allt mer påminda, får Laschets budskap om att diskutera vägar ut ur krisen och hur näringslivet kan räddas ökat genomslag.

Två dagar innan Merkel tog emot den tyska vetenskapsakademins rådgivande rapport om coronaviruset presenterade Laschets expertråd ett eget policypaper och skickade det till regeringen. Dessutom kritiserade Laschet tidigt Merkel för att inte vilja diskutera strategier ut ur krisen – något som med gårdagens besked blivit verklighet. Nu är det inte bara Söder som uppfattas driva på Berlin.

I potten ligger så klart kanslerkandidaturen. Den politiker som mest framgångsrikt bekämpar viruset och återför samhället till någon slags normalitet kommer att bli Tysklands nästa förbundskansler. Det är både Laschet och Söder väl medvetna om.

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare