Rut och rot har funnits för länge

Rut tar tvätten, tycker regeringen. Men det är dags att ta bort avdragen – sänk skatten istället. Foto: Dan Gold / Unsplash

Regeringen lade igår fram förslag till Lagrådet om att utöka rutavdraget, skattereduktionen för hushållsnära tjänster. Det föreslås att fler tjänster ska omfattas, som möblering av bostad, transport av bohag till second hand-butiker och tvätt vid tvättinrättning.

Rutavdraget infördes första gången 2007 och är tänkt att underlätta arbetstillfällen och göra så att färre går till svarttjänster. Det är till ett bra syfte som gett goda resultat! Men rutavdraget har funnits för länge.

Skatteavdrag som rut och rot (byggnationer och renovering) bör vara tillfälliga lösningar på ett större problem. Att vi behövt införa rut- och rotavdrag visar att vi har en generellt för hög skatt på tjänster, vilket gör att människor vänder sig till ”svarta” lösningar där man undviker att betala in skatt. I längden blir samhället lidande och skatteavdrag botar detta. Men med en lägre skatt skulle vi inte behöva alla dessa avsteg och undantag från reglerna. Rut- och rotavdragen har blivit punktinsatser mot en större sjuka som behöver en bredare lösning.

Utan att hålla med om argumentationen instämmer jag i Vänsterpartiets kritik mot utökat rutavdrag. Tyvärr verkar skattesänkningar vara så pass svårgenomförbara i vårt land att vi ändå bör fortsätta med undantagsregler som rut och rot. De är ändå bättre än ingenting.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare