Smygamnesti av ensamkommande?

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för en ny utlänningslag. Den ska ersätta den tillfälliga lagstiftning som tillkom för att hantera effekterna av flyktingkrisen. Det är ett omfattande paket som fastslår att stora delar av den tillfälliga lagstiftningen nu blir permanent. Den största omläggningen är att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel.

Men på en av det mest omdebatterade punkterna har regeringen valt att gå betydligt längre än vad migrationskommittén var beredda att gå. Det handlar om bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter som nu utformats för att utestänga de som befinner sig illegalt i landet, men ger de personer som har tillfälliga uppehållstilstång genom gymnasielagen en ny möjlighet att stanna. Det som regeringen föreslår innebär att en vuxen person som vistas i landet med uppehållstillstånd och har fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Det är uppenbart att detta är en eftergift från Socialdemokraterna till Miljöpartiet. Det är ett sätt att få effekten av en amnesti utan att behöva stifta en specifik amnestilag. Detta trots att de som omfattas av gymnasielagen har ett beslut om utvisning som fortfarande gäller och som ska verkställas när de tillfälliga uppehållstillstånden löper ut.

Under dagens presskonferens framhöll både Märta Stenevi (MP), jämställdhets- och bostadsminister och Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister att frågan om gruppen som omfattas av gymnasielagen kommit till för att de ska ”få sin sak prövad”. Detta trots att de gällande utvisningsdomarna i de flesta fall redan har prövats i två juridiska instanser.

Om lagförslaget kommer gå igenom riksdagen är däremot oklart. Flera partier är tveksamma till delar i förslaget, inte minst när de kommer till de förslag som regeringen har gått fram med utan stöd av migrationskommittén. Morgan Johansson framhöll även att om lagen blir försenad eller helt stoppad kommer den gamla lagstiftningen att åter börja gälla. Tiden är därför knapp och insatsen hög. Nu ligger bollen hos oppositionen.

Marcus Nilsen

Medarbetare i Axess.

Läs vidare