Snart bara statlig tv?

Idag kom ett avgörande besked från EU-kommissionen som godkänner Telias köp av Bonnier Broadcasting som i sin tur äger C More och TV4. Kommissionen har varit orolig för att den svenska staten skulle bli en allt för dominerande spelare på den svenska mediemarknaden, men trots den högst relevanta oron ges nu tummen upp från Bryssel.

Affären mellan statligt ägda Telia och Bonnier har pågått i snart ett år. Nu när även EU givit sitt godkännande efter ett antal eftergifter från parterna blir det nya Telia en enorm aktör inom nordisk media. Det gör att den svenska staten äger en överväldigande del av tv-marknaden.

Det blir nu Sveriges regering som tillsätter de styrelser som kontrollerar SVT, SR, UR och även för C More och TV4 genom Telia. Det är samma regering som även delar ut sändningstillstånd. Det är svårt att inte se att det sker en viss maktkoncentration av den svenska mediamarknader genom denna affär.

Allt detta sker i en tid där tonläget i mediedebatten redan är högt. ”Demokratin står och faller” enligt ett flertal debattörer om public service skulle få en något mindre budget eller få ett smalare uppdrag.

Hur skulle det låta från svenskt håll om denna affär istället gjordes av något annat land i vårt närområde? Inte vore det lovord om att demokratin och fria medier är räddade.

Läs vidare