Staten och näringslivet behöver varandra

”Nyliberalismens fel” ger ungefär tre gånger så många träffar som ”politikens fel” och tio gånger så många som ”socialismens fel” vid en googling. Proportionerna förvånar mig inte men i absoluta tal är träffarna betydligt färre än vad jag hade gissat. Det har känts som att många är ute för att skära politiska pipor i vassen i coronakrisens spår, men tydligen är de mer högljudda än talrika. Det gläder mig.

För om det är något som coronakrisen illustrerar är det hur ett väl fungerande samhälle är beroende av att alla dess delar fungerar. När läget är gott finns en förtänksam statsmakt som tar hand om sina grunduppgifter, planerar för kriser och står väl rustad att bemöta dem – och ett levande näringsliv, som skapar resurser för investeringar, avkastning, löner och finansiering av det offentliga.

Det är om staten tröttnar på sina långsiktiga kärnuppgifter och försummar dem till förmån för mer publikfriande verksamhet som det blir problem. Eller, för den delen, om man i näringslivet stirrar sig blind på kortsiktig avkastning eller bygger luftslott på den lösa sand som utgörs av orimligt billig kredit.

Till vardags är det näringslivet som håller staten under armarna genom att skapa välstånd och skatteintäkter. Så här i den akuta krisen behöver näringslivet statens stöd för att inte störta i djupet och förgås.

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare