Stukad Merkel kovänder om påsken

Under press. Foto: EPP

Efter massiv kritik backar Angela Merkel från beskedet att stänga ned samhället över påsken. Beskedet vittnar om en regering, och ett parti, som håller på att tappa kontrollen över pandemihanteringen.

”Jag är ytterst ansvarig för detta misstag”, sade förbundskansler Angela Merkel på en presskonferens i dag under vilken hon också bad det tyska folket om ursäkt. Bakgrunden var tisdagens besked om att Tyskland skulle stänga ned hela samhället under en förlängd påskledighet i syfte att minska smittspridningen. Beslutet fattades tillsammans med delstaternas 16 regeringschefer, men toppmötet uppges ha varit allt annat än friktionsfritt och pågick till långt in på natten mot tisdag.

Intrycket som gavs efter mötet var att regering och delstater enats om en hård lockdown som skulle pågå hela påsken. Nyheten möttes av massiv kritik från medborgarna eftersom många tyskar hoppades på ett besked i motsatt riktning.

Kovändningen knappt ett dygn efteråt och Merkels förbehållslösa ursäkt vittnar om en regering som håller på att tappa kontrollen över pandemihanteringen. Uppenbarligen missbedömde förbundskanslern sprängkraften i förslaget om en hård lockdown. Kritiken inifrån det egna partiet uppges vara växande. Armin Laschet, som både är kanslerkandidat, partiledare för CDU och ministerpresident för Nordrhein-Westfalen har dock försvarat Merkel eftersom beslutet om en hård nedstängning fattades i samråd med alla delstater.

Coronakrisen har utvecklats till ett nationellt trauma för den tyska självbilden. I ett läge då maximal anpasslighet och pragmatism varit av nöden har institutionerna i stället reagerat med tungroddhet och en närmast parodiskt fyrkantig byråkrati: initiativ från näringslivet att bistå med vaccineringen har avfärdats av politiken, först från och med i början av april får husläkare börja vaccinera, dataskyddsförordningar och en underutvecklad digitalisering försvårar och försenar testning, provsvar och smittspårningsappar. Med mera. Lägg därtill den pågående maskskandalen som bidrar till att sänka förtroendet för institutionerna (och, så klart, CDU/CSU) bland väljarna.

I stället för att lägga allt krut på att få upp vaccinationstakten och öka tillgängligheten på självtest har regeringen under Merkel huvudsakligen varit fokuserad på att hålla nere smittalen medelst olika typer av nedstängningar. Till förbundskanslerns försvar ska tilläggas att Tysklands federala struktur gör en enhetlig krishantering på nationell nivå svårare. Och visst är detta en unik kris där ingen kan sägas sitta inne med facit. Samtidigt är världen mer än ett år in i pandemin. Att fortsätta vädja till folks goda vilja och be dem stanna hemma samtidigt som vaccinationstakten fortsätter gå på sparlåga är inte en hållbar strategi. Att landets värdshus- och hotellnäring håller på att gå under är heller ingen liten sak.  

Det sviktande förtroendet visar sig i opinionsundersökningarna. CDU är nere på mellan 26-29 procent i de senaste mätningarna med Die Grünen tätt efter sig. Från att ha varit ett scenario som knappt diskuterats visar en del opinionsundersökningar att det nu finns en majoritet för en ”trafikljuskoalition” (Die Grünen, SPD och FDP).

Om CDU vill undvika oppositionsrollen kommande år måste vaccinationstakten öka. Och det illa kvickt.

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare