Törs moderaterna glädjas åt sänkta skatter?

Ulf Kristersson. Foto: Axel Adolfsson.

Expressens Tomas Nordenskiöld har en intressant artikel om SD och den ekonomiska politiken i dag.

Han rapporterar från ett arbetsrum hos en partistrateg där det enda ordet ”tillväxt” står skrivet med stora bokstäver på en whiteboard. SD-företrädare han talar med påpekar att partiet redan har haft betydande framgångar bland småföretagare och menar att Moderaterna har lämnat fältet fritt för utmanare.

Hur ska då SD:s ekonomisk-politiska alternativ se ut? På den punkten är det påfallande vagt. Men det krävs ingen väldig fantasiförmåga för att anta att det kommer att handla dels om enskilda människors budgetutrymme snarare än statens budgetdisciplin, dels om att invandringen kostar stora belopp som kunde ha använts till annat: offentligt eller privat. Det lär finnas betydande förväntningar på vad det aktuella uppdraget till Konjunkturinstitutet att utreda invandringens kostnader ska ge för resultat.

Regeringen har av fullt begripliga skäl satt brottsbekämpning och säkerhetspolitik i centrum sedan den tillträdde. Men inte bara gryende konkurrens från SD utan också gammal vanlig konkurrens från S – och framför allt: den ekonomiska verkligheten – ger goda skäl att höja profilen och vässa politiken.

Sverige har hög arbetslöshet och bland de svagaste tillväxttalen inom EU; det är kanske inget som ett drygt år vid makten rimligen kan förväntas råda bot på, men det behövs initiativ i såväl politiken som retoriken. Finansminister Elisabeth Svantesson har alla skäl att ta mer plats i debatten. Det är till exempel besynnerligt att vi inte får höra mer om att Sverige har urstarka statsfinanser samtidigt som skattetrycket är på väg att bli det lägsta på bortåt ett halvsekel.

I delarna av Moderaterna oroar man sig offentligt för att partiet inte är tillräckligt attraktivt för modernistiska storstadsväljare. Personligen tror jag att det är betydligt farligare för M om man har blivit så skotträdd inför alla krav på nya offentliga utgifter att man inte vågar tala med stolthet om att skattebelastningen på medborgarna sjunker.

Om SD blir det stora partiet för lägre skatter och S det stora partiet för högre utgifter, vad ska då känneteckna M?

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare