Tyskland: coronafrågan splittrar förbundsrepubliken

”Hallo aus Berlin!” Videomöte med förbundsrepublikens ministrar. Foto: Bundesregierung/Kugler

I samband med det första videomötet med delstaternas olika ministerpresidenter sedan i juni stod det klart att förbundskansler Angela Merkel inte lyckades med att skapa en fullt ut gemensam coronalinje för landet.

Merkel, som i samband med sin årliga sommarpresskonferens uttryckt oro för att antalet insjuknade i COVID-19 kan komma att stiga till hösten och vintern, ville gå längre än flera av de olika delstaternas representanter. På sin sida hade hon dock Bayerns ministerpresident Markus Söder (CSU) (för övrigt också den enda fysiskt närvarande representanten från delstaterna då han innehar det roterande ordförandeskapet bland ministerpresidenterna).  

Berlins förslag om att införa ett maxtak på 25 personer vid privata sammankomster respektive 50 personer vid offentliga dito ska ha mött särskilt stort motstånd. Förslaget om att införa gemensamma hygienföreskrifter för delstaternas skolor urvattnades till ett önskemål att så sker från kanslerämbetets sida.

Däremot enades delstaterna om att införa en gemensam miniminivå på bötesbeloppet (50 euro) för den som inte bär ansiktsmask i vissa miljöer (i kollektivtrafiken m m). Undantaget var delstaten Sachsen-Anhalt, vars ministerpresident Reiner Hasseloff (CDU) förklarade att boten var onödig eftersom invånarna redan följde reglerna. I Bayern är reglerna tuffast och bötesbeloppet högst: 150 euro för privatpersoner.

Stora evenemang kommer även fortsatt att vara inställda och ”Bundesliga” spelas framför tomma läktare. Julmarknaderna och karnevalernas vara eller inte vara är fortsatt oklart: Merkel ville inte att det beslutet ska fattas just nu. Beskedet var dock tillräckligt ambivalent för att Köln skulle ställa in årets julmarknad vid stadens berömda domkyrka.

En oro inom CDU är hur man rent praktiskt ska kunna genomföra partikongressen i december, med över 1 000 delegater, om det samtidigt råder förbud mot stora folksamlingar.

Ingen fotboll. Ingen jul. Ingen fest. Inget kul. Det sammanfattar väl ungefär stämningsläget i Tyskland just nu. 

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare