Tyskland: kris för ECB, fransk melankoli och kallt krig

AKK:s val: Boeing F-18. Foto: U.S. Navy photo by Seaman Kevin T. Murray Jr. 

Tyska författningsdomstolen dömer ut ECB:s stödköp, coronakrisen har gett den franska självkänslan en rejäl knäck och SPD vill göra Tyskland kärnvapenfritt. Här kommer ett nyhetssvep från vårt södra grannland:  

Kris för ECB?

Europeiska centralbankens (ECB) stödköp av statspapper mellan åren 2015-2018 strider delvis mot den tyska grundlagen, enligt ett beslut från Tysklands författningsdomstol (n-tv 5/5). Domstolen anser att ECB:s stödprogram borde ha granskats av förbundsregeringen. Nu måste ECB visa att stödköpen har varit ”proportionella”. Enligt domstolen borde banken ha beaktat följderna av stödköpen varsammare, till exempel följderna för tyska sparare och priset på fastigheter. ECB får tre månader på sig att visa att köpen skett i en proportionerlig omfattning, annars kommer Bundesbank, som står för en fjärdedel av stödköpen, upphöra med detta.

Domen beskrivs som en seger för bland andra Peter Gauweiler (tidigare CSU) och AfD:s grundare Bernd Lucke, som var några av de som ursprungligen väckte talan mot ECB. De menar att frågan om ECB:s stödköpsprogram är av sådan vikt att det borde ha varit underställt någon form av demokratisk kontroll. Följderna av beslutet, som går helt på tvärs emot EU-domstolens bedömning, är svåra att överblicka men det stärker knappast legitimiteten för vare sig ECB, det gemensamma valutasamarbetet eller EU-rätten. Fortsättning följer.  

Tysklands Tegnell talar ut

Chefen för Robert Koch-institutet, Lothar Weiler, meddelade i dag att antalet dagliga inrapporterade coronafall låg på mellan 700–1 600 förra veckan (Die Welt 5/5). Det beryktade ”R”-talet är därmed nere på 0,71. Men faran är inte över. Weiler spår att antalet döda kommer att stiga och hänvisar till den senaste tiden coronautbrott på äldreboenden och sjukhus. Hitintills har 2,4 miljoner coronatest genomförts varav 7,2 procent visade positivt resultat.

Bortglömd broder?

En krönika i Die Welt beskriver den nedslagna stämningen i Frankrike i spåren av coronakrisen. Utegångsförbudet och nedstängningen av samhället fortsätter till och med 11 maj. Men det är ingen fullskalig återgång som väntar utan små steg tillbaka till, i bästa fall, en ny normalitet. Hittills har 15 miljoner poliskontroller av franska medborgare genomförts och en miljon euro i böter delats ut. Den som bryter mot utegångsförbudet utan giltigt skäl måste betala 1 300 euro.

De strukturella bristerna i det franska samhället som krisen blottlagt skadar fransmännens självkänsla, menar skribenten. Bland annat har tron på centralismen fått sig en knäck. Borgmästare och regionala politiker har fått ett utökat mandat att hantera smittan eftersom den drabbat olika delar av landet olika hårt. Nu talar man om ett närmande till ”tyska förhållanden”, med en mer decentraliserad statsmakt.

En pressad sjukvård, skenande statsskuld och en stundande kraftigt ökad arbetslöshet gör inte gott för det franska självförtroendet. Inte blir det bättre av att fransmännen upplever sig bortglömda av grannlandet Tyskland. ”Vi klev in i krisen som både ett Nord- och Sydeuropeiskt land. Vi kommer att gå ur krisen som ett Sydeuropeiskt land”, förklarar författaren Nicolas Baverez det mentala skifte som uppges pågå i fransmännens huvud just nu. För Europa vore det mycket illavarslande om det stämde.   

”Deutschland 2020”

Det blåser en 80-talsvind genom tysk försvarspolitik. Delar av SPD:s ledning, däribland ena halvan av partiledarduon Norbert Walter-Borjans, kräver att USA ska ta bort sina kärnvapen från tysk mark, skriver Der Spiegel (3/5). Motiveringen är att president Donald Trump är för oberäknelig och att vapnen faktiskt riskerar att användas. Kalla krigets doktrin om att Tyskland står under USA:s atomvapensparaply är därmed ifrågasatt. Bakgrunden är regeringsbråket mellan SPD och CDU/CSU om Bundeswehrs eventuella köp av amerikanska stridsflygplan. Försvarsminister Annegret Kramp Karrenbauer insisterar på att köpa in planen från USA eftersom de, i ett skarpt läge, har förmågan att bestyckas med kärnvapen. Utspelet kritiseras kraftigt av unionspartierna (CDU/CSU). ”Naiviteten inom delar av SPD är farlig för Tysklands säkerhet”, säger CDU/CSU:s försvarspolitiska talesperson Henning Otte.

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare