Tyskt hjälmhån hjälper ingen

Ingen givmild givare. Försvarsminister Christine Lambrecht (SPD). Foto: Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons.

En ”tydlig signal” om att Tyskland står på Kievs sida. Så presenterar försvarsminister Christine Lambrecht (SPD) budet om att 5 000 hjälmar ska levereras till Ukraina.

Ett hån, givetvis, inte bara mot bakgrund av ukrainarnas ursprungliga förfrågan om 100 000 hjälmar och skyddsvästar utan också det faktum att Tyskland hitintills gjort allt för att underminera västs position gentemot Kreml.

Förbundsregeringen vägrar fortsatt att leverera defensiva vapen till Ukraina och tysk lagstiftning sätter i detta nu käppar i hjulet för baltstaternas försök att skicka ned försvarsmateriel till stöd för ukrainarna. Osäkerheten kring om Berlin faktiskt är berett till att stoppa Nordstream 2 eller ej i det fall Putin åter invaderar Ukraina gör inte läget bättre (att Kremls aggressioner ännu inte anses tillräckliga som intäkt för att gasledningen skulle skrotats för längesedan talar sitt tydliga språk).

Utrikesminister Annalena Baerbock (Die Grünen) för visserligen en rak och tydlig retorik mot Moskva. Men eftersom den inte backas upp av vapenleveranser eller ens en vilja att rusta upp det egna försvaret (det pacifistiska arvet och kärnvapensmotståndet är centralt för de gröna) riskerar tonen att bli kontraproduktiv.

Och dessutom är det förbundskansler Olaf Scholz (SPD) som har sista ordet. Han säger att det kommer att bli ”allvarliga konsekvenser” om Ryssland kränker Ukrainas territoriella integritet (något som Kreml redan gör idag). Ingår Nordstream 2 här? En uteslutning från betalningssystemet Swift? Att Berlin svänger i frågan om vapenleveranser? Inget i Tysklands handlade eller uttalanden fram till nu tyder på det. Tvärtom, faktiskt. Vilket noteras i Kreml.

Oaktat om Vladimir Putin väljer att korsa Rubicon eller inte, så riskerar Tyskland att lida en närmast irreparabel förtroendeskada om Scholz inte styr ut en ny kurs snarast. Detta gäller främst, men inte bara, för EU:s östra medlemmar (Estland, Lettland, Litauen, Polen etc) utan också för Norden och, inte minst, USA.

En hoppfull tolkning av Tysklands patetiska tröstpris till Ukraina är att det bara är en föraning om en större kursändring, där även vapenleveranser kan komma att ingå. Jag håller inte andan, men få saker skulle i detta läge göra mig gladare om det visade sig stämma.

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare