Utvisa ryska spioner

Viktor Tatarintsev: Rysslands ambassadör i Sverige med bakgrund i säkerhetstjänsten KGB.

Flera länder bedriver olika former av spionage i Sverige. Så har det förvisso alltid varit, det är en del av det geopolitiska spelet. Inte desto mindre är det något som Sverige måste ta på allvar. Därför behöver vi, till exempel, en säkerhetspolis och ett kontraspionage. Det är dock en svår avvägning mellan att ingripa mot främmande makters spionage mot oss och att låta sagda makter hållas.

Ser vi över Östersjön till Polen har de i går meddelat att 45 ryska diplomater ska utvisas. Polska myndigheter menar att dessa personer är spioner och de är därför icke önskvärda i landet. Självfallet hänger detta samman med Rysslands krig i Ukraina. Inget land med ryggrad kan tillåta att motståndarens säkerhetstjänst opererar fritt på ens egen territorium, det säger sig självt. 

Vad sker då i Sverige? Av Säpos årsbok framgår att det bedrivs allt från industrispionage, övervakning och försök till infiltration av universitet och försvarsmakt.

Inte minst är vi en del av Östersjöregionen som är militärt, ekonomiskt och säkerhetspolitiskt viktig för Ryssland. Det konstateras också av Säpo. Mycket tyder på att mordförsöket på en oppositionell tjetjensk man i Gävle 2020 är ett av de grövsta ryska tilltagen i modern tid. 

Av Säpos årsbok framgår även den stora omfattningen av spionaget: 

Genom underrättelseofficerare med diplomatisk täckmantel rekryterar Ryssland agenter som spionerar mot Sverige. Var tredje rysk diplomat i Sverige är underrättelseofficerare som verkar under just diplomatisk täckmantel.

Hur många icke-diplomater som verkar för Putins intresse i Sverige framgår dock inte. Men givetvis låter Ryssland inte alla agenter agera under diplomatisk täckmantel utan andra rör sig mer incognito. Ett ovan nämnt exempel rör sannolikt de inblandade i mordförsöket i Gävle. 

Ett annat problem är övervakningen av oliktänkande. Återigen är Gävle fallet ett exempel på detta. Givetvis kommer denna förföljelse inte avta i och med kriget i Ukraina. Tvärtom flyr både oppositionella från Ryssland och Belarus till Sverige liksom den stora gruppen ukrainare. Alla dessa ligger i farozonen för förföljelse. Ur Säpos årsbok:

Ryssland bedriver också underrättelseverksamhet mot personer i Sverige med rysk bakgrund som antingen kan ha tillgång till intressant information eller som av ryska myndigheter klassas som hot mot den egna regimen. Detta sker bland annat genom allvarliga hot mot dessa personer. 

Med allt detta i beaktande bör regeringen ta samma initiativ som våra polska vänner. Det är både för att visa Moskva att vi ser vad de gör, men det handlar också om att dessa personer uppenbart utgör ett faktiskt hot mot vår suveränitet. Därtill är det en handling av solidaritet med det ukrainska folket och de oppositionella i Ryssland och Belarus. Sverige ska vara och förbli en fristad för de tappra själar som Vladimir Putin och hans lakejer vill förgöra.

Marcus Nilsen

Medarbetare i Axess.

Läs vidare