Vänd blicken mot Arktis

Öppna dörrarna till insikten om att Sverige är en arktisk nation. Foto: Katarina O’Nils Franke, på plats i Jukkasjärvi

Ett Jukkasjärvi i vinterskrud och satellitbasen Esrange påminner om att Sverige i högsta grad är en arktisk nation. När ska vi inse det och ta omvärldsutvecklingen på allvar?

Jag befinner mig i Kiruna på en studieresa arrangerad av tankesmedjan Frivärld och Konrad Adenauer Stiftung. På temat står bland annat rymden, Arktis och LKAB – allt i högsta grad intressant. Och det behöver vi bli bättre på att inse; för hela landets bästa.

Vad vet vi då om Arktis? I sitt föredrag om Arktis påminde Patrik Oksanen, journalist och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet, om att Arktis är lika stort som Afrika, men har minst tre gånger så snabb klimatförändring och samtidigt enorma naturresurser. Kina visar ett obehagligt stort intresse för detta.

Vi upplever just nu en geopolitisk kristid med hybridkrigföring och kapprustning, både i det mer svårgreppbara hybridhotet från exempelvis TikTok:s datainsamling och det mer uppenbara hotet när Ryssland spänner musklerna med arktiska brigader. Det råder en kamp om såväl klockan som isen.

Samtidigt står Sverige och ser på, mer eller mindre ovetande om utvecklingen – dess risker och konsekvenser. Vår senfärdiga Nato-ansökan är bara ett av bevisen för att Sverige behöver vakna upp och agera före krisen eller kriget kommer. Varför har vi inte gjort mer som Finland; i fråga om beredskapslager, satsningar på kärnkraften och visa ett aktivt intresse för att gå med i Nato? För när det kommer till boten på den mörka utvecklingen med geopolitisk kris, är allianser och trygghetsförsäkringar helt rätt väg att gå.

Sverige gör egentligen mycket som hela landet behöver bli mer medvetet om: exempelvis har vi många isbrytare som håller farlederna öppna, men de är i behov av att förnyas. Framförallt har vi sedan länge tack vare vårt geografiska läge en framstående, väl utbyggd rymdforskning i Kiruna där många länder sedan 1971 samarbetar inom den ideella föreningen EISCAT. Dessutom har vi EU:s enda satellituppskjutning på Esrange som i januari i år utvecklades till att kunna skjuta upp större raketer. Vi har helt enkelt mycket att värdesätta och som vi kan bidra till inom Nato-samarbetet.

Kina ser sig idag som ett land ”nära” Arktis. Det ska vi ta som en uppmaning till att bli bättre på att se oss själva i Sverige som den arktiska nation vi faktiskt är.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare