Varning för coronapropaganda

 Med siktet mot väst. Foto (tyvärr): Kremlin.ru

I spåren av den pågående Coronaepedemin har den kinesiska regimen och Kreml dragit igång en desinformationskampanj med udden riktad mot väst.

För Peking handlar det om att flytta fokus från smittans ursprung och orsak: djurmarknaderna i Wuhan och Kommunistpartiets inledande försök att mörka utbrottet. För Moskvas del utgör epidemin ytterligare en möjlighet att så allmän split och misstro i vårt samhälle. Få har nog missat Kinas senaste anklagelser mot Sveriges hantering av smittan (SR 14/3). Det är ingen slump. Dels är det ett led i en längre kampanj mot oss kopplat till den fängslade bokförläggaren Gui Minhai och dels är det ett försök att förskjuta skulden för utbrottet bort från Kommunistpartiet.

En ny rapport från tankesmedjan Frivärld (där jag själv tidigare har arbetat) av Patrik Oksanen och Henrik Sundbom ger en bra överblick av de senaste veckornas desinformationskampanjer riktade mot Sverige och väst (”Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen” 2020).  

Kina och Putinryssland är två uppenbara aktörer vars huvudmotiv nämnts ovan, men rapporten visar också hur privata aktörer har en ekonomisk vinning på att sprida desinformation om Coronaviruset. I Sverige handlar det framförallt om hemsidor som säljer kollodialt silver och alternativmedicin. Sidorna ingår ofta i miljöer där konspirationsteorier frodas.

Ett problem som rapporten lyfter är att kunskapsnivån bland journalister om hur informationskampanjer fungerar är för låg:

”…När en auktoritär statskanal kritiserar Sverige behöver rapportering kring detta bygga på en förförståelse av hur auktoritär informationspåverkan ser ut. Kunskapsnivån är ännu otillfredsställande på svenska redaktioner och något strukturerat förhållningssätt är svårt att skönja…” (s. 18)

Alltså: när en aktör som Global Times, Sputnik, kinesiska staten eller Putinregimen plötsligt kritiserar Sverige räcker det inte att bara återge innehållet som vore det från vilken annan källa som helst. Här har redaktionerna, upplever jag, blivit mer vaksamma inför information med rysk avsändare jämfört med hur det var för några år sedan (även om misstag fortfarande görs), medan insikten om hur Peking arbetar med desinformation/propaganda är betydligt sämre. Frilansjournalisten Jojje Olssons blogg ”Inbeijing” ger värdefull kunskap i hur Kina och propagandamaskineriet under Xi Jinping fungerar.        

Till sist ett allmänt tips: i tider av stor oro är det extra lätt att ryckas med och dela information i sociala medier som senare visade sig vara falsk. Var vaksam!

Följer du Axessbloggen? Då kanske Axess Magasin är något för dig – prova tre nummer för endast 129 kronor. 

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare