Vikten av rätt utbildning ökar

Tänk efter innan du tar steget in i studier. Foto: Ann-Sofi CUllhed

Den här krisen har visat oss vikten av lösningsvilja och styrkan med digitaliseringen. Över hela landet genomför lärare videoledd undervisning på distans och restauranger som inte redan har lagt om till takeaway genom några enkla knapptryckningar har nu tvingats in i sådana lösningar.

Det är bra! Även om det är beklagligt med rådande omständigheter har förbättringsåtgärder genomförts som vi kan ta med oss in i en framtida normal vardag.

Förmågan att ställa om för att bättre passa in kommer att prövas och behövas även hos oss människor. Under rådande kris har hittills 40 000 personer varslats om uppsägning och regeringen spår en arbetslöshet på nio procent under 2020.

Som ett svar på detta väntas den ekonomiska krisen leda till att fler söker sig till landets lärosäten. ”Den nuvarande lågkonjunkturen som vi kanske ser framför oss tror jag kommer betyda att många människor börjar fundera på nya utbildningsmöjligheter”, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet med ansvar för utbildning.

Vi sitter på en stor rikedom i Sverige. Det finns inte många begränsningar för våra utbildningsmöjligheter. Men i ekonomiskt pressade tider vill jag ändå ge filosofen och skalden Thomas Thorild rätt: ”att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”. Hans ord har huggits in i sten ovanför porten till Uppsala universitet och många ifrågasätter dessa. Borde det inte vara större att tänka fritt?

Jo, i många fall är det nog så. Men när det kommer till tider av arbetslöshet och lågkonjunktur är det extra viktigt att påminna sig om att inte bara utnyttja systemet, utan också välja rätt utbildning – sådan som faktiskt leder till jobb.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare