Visumstopp för allas bästa

Foto: Moscow-live

Hur ska vi hantera ryssar som vill komma till Europa? Frågan är högaktuell efter att flera länder i unionen har infört visumstopp. Är det då rätt att stänga ute dem som kanske vill fly eller är det bara den naiva ryska eliten som får vad de förtjänar?

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uppmanat europeiska ledare att lägga på haspen för alla ryssar som vill åka till unionen. Motivet är att visa att vi står enade mot det illegala anfallskriget men även att väcka folkligt missnöje i Ryssland. 

För oavsett var man drar gränsen för vilka visum som inte längre ska utfärdas slår sådana begränsande åtgärder främst mot medelklassen och eliten. Den vanlige ryssen har inte råd att åka på solsemester till Europa. 

Det är uppenbart att Vladimir Putin under hela krisförloppet har försökt att hålla medelklassen utanför konflikten, både mentalt och fysiskt. Det är inte ungdomar från Moskva och Sankt Petersburg som har nyttjats till kanonma utan unga killar från den fattiga landsbygden. Och det fungerar. Genom en kombination av propaganda och censur blir det ingen folklig resning, åtminstone inte än. Men försvåras tillvaron för ryssar i storstäderna kan det bli betydligt svettigare för ledningen i Kreml. 

Samtidigt ska man vara medveten om att en åtgärd som den president Zelenskyj föreslår kommer drabba även de goda krafterna i Ryssland. Många ryssar använder sina turistvisum för att ta sig från ett land de inte har för avsikt att återvända till under rådande regim. Andra flyr för att skapa förändring från utsidan. 

Under förra veckan deltog jag i en utbildning i grävande journalistik i Riga. Förutom journalister från Ukraina och stora delar av övriga östblocket fanns även journalister från Ryssland och Belarus på plats. Dessa tappra själar kan inte längre agera inifrån Ryssland och Belarus för att de beskriver kriget i Ukraina som just ett krig, och det betraktas numera som en olaglig handling. Räddningen för dem kan vara ett turistvisum till EU.

Så hur ska vi göra? Att begränsa ryska visum är ett måste i solidaritet med Ukraina. Renodlade turistvisum gynnar till största del den naiva Moskvaeliten. Men visum för exempelvis studenter bör överlag kunna utfärdas även fortsättningsvis. Dessutom bör EU-ländernas ambassader instrueras att hjälpa dem som vill fly, inte minst dem som skulle riskera sina liv genom att bli kvar i Ryssland. Det gäller inte bara journalister utan även oppositionella. Samtidigt behövs lika tydliga instruktioner för att motverka att oligarker och deras familjer ska mygla sig ut och att den ryska underrättelsetjänsten inte tar sig ut med flyktingströmmarna. 

Att fortsätta stå enat inom EU med Ukraina är viktigt. Lika viktigt är det att hålla uppe trycket mot den ryska regimen.

Marcus Nilsen

Medarbetare i Axess.

Läs vidare