Magasin > Asociala medier (Nummer 4, 2024)

Nummer

I det här numret

Asociala medier

Asociala medier

Innehåll

I blickfånget

Med en avslappnad kontakt till barn kan man skapa rimliga regler, anpassade efter deras styrkor och svagheter. Inte rigida förbud som ändå aldrig fungerar.

Vuxna människor?

Emojifieringen erbjuder en pseudo-närhet där den ytliga signalen är förtrolig men innebörden uttrycker en rotlös distans. Det finns absolut inget bakom bläddrandet.

Du känner inte dig själv

Vårt omdöme och vår självkännedom har inte hållit jämna steg med den tekniska utvecklingen. När vi alltmer överlåter åt maskiner att fatta bättre beslut åt oss ger vi upp vårt ansvar och medvetande.

Fångarna i formen

Sociala medier är inte ett kognitivt utan ett emotionellt problem. Vi låter tekniken manipulera vår mänskliga, driftstyrda natur.

Bortom vår kontroll

I den digitala eran är vi så sammanvävda med systemen att gränsen mellan människa och maskin blir svår att upprätthålla. I livet med maskinerna blir vi antingen slavar eller gudar.

Eskapismens revolution

Frågan är inte om vi ska bejaka den digitala utvecklingen eller bekämpa den. Frågan är hur vi hittar en balans.

Vi måste ta ansvar

Om vi identifierar tekniken som orsaken till våra problem så kommer vi kanske också att söka lösningar i teknikens framtida utformning. Då finns risken att vi abdikerar från vår egen autonomi.

Nästa: Kultur