Magasin > Chauvinism i vår tid (Nummer 7, 2016)

Nummer

I det här numret

Chauvinism i vår tid

Chauvinism i vår tid

Innehåll

Den stora glömskans tid

Mnemoteknik är ett bra ord att komma ihåg. Det syftar på metoder för att förbättra minnet. Nationalencyklopedin beskriver en av dem så här: "Genom att till exempel föreställa sig att man i ett välkänt rum placerar ut objekt eller företeelser man vill minnas kan man, när man behöver komma ihåg dessa objekt, åter föreställa sig att man är i detta rum."

Nästa: Samhälle