VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fackböcker 2019

Berzelius om Berzelius

Av Tove Paulsson Holmberg

Kemisten och läkaren Jacob Berzelius (1779–1848) är en av den svenska vetenskapshistoriens fixstjärnor.

Med sina internationellt erkända bidrag till utvecklandet av den moderna kemin – exempelvis införandet av en- och tvåbokstavsbeteckningar för grundämnen (grunden till periodiska systemet), teorier för atomuppbyggnad och atomvikt, elektrokemi och katalys – tävlar han i samma kategori som Linné och Polhem. Precis som de tycks den mångsidige Berzelius i hög grad inbjuda till framställningar som skildrar honom som en modern upplysningsman; en förkämpe för sanning och rätt, i strid mot vidskepelse och okunskap.

Jan Trofast – som tidigare bland annat har introducerat Berzelius vetenskapliga gärning i artiklar och översiktsverk samt publicerat hans självbiografiska anteckningar, reseberättelser och professionella korrespondens – fokuserar i detta verk på privatpersonen. Genom Trofasts gedigna och målmedvetna arbete i svenska arkiv föreligger här ett antal tidigare opublicerade transkriberade brev från Berzelius familjekrets, samt andra dokument relaterade till hans privatliv, exempelvis testamente och bouppteckning, kompletterade med ett omfattande bildmaterial. Detta nya historiska källmaterial utökar och berikar inte bara kunskapen om Berzelius och hans samtid, utan utgör också underhållande läsning.

Boken rymmer emellertid två olika infallsvinklar som skaver något mot varandra och drar isär helheten. Antingen kunde verket ha varit en traditionell lifeand letters-biografi som tog ett totalgrepp på Berzelii liv och gärning. I så fall borde huvudpersonens vetenskapliga korrespondens och nätverk samt hans mångåriga framgångsrika verksamhet i Kungliga Vetenskapsakademien ha tagit större plats i skildringen. Författaren har dock valt att presentera föreliggande verk som ett komplement till tidigare publikationer som haft fokus på vetenskapsmannen. Det andra alternativet hade varit att minimera bakgrundsskildringarna och kontextualiseringen och fokusera uteslutande på Berzelius korrespondens, vilket kunde ha skett med utgångspunkt från brevens funktion som egodokument: medvetet formade texter som uttrycker och kultiverar författarens persona.

Den historiska individen Jacob Berzelius var en mycket skicklig kommunikatör; en forskningspolitisk entreprenör som moderniserade det svenska vetenskapssamhället och vars förmåga att gestalta och förmedla en övertygande och attraktiv självbild i texter av varierande slag var avsevärd. Att hans privata brev ofta var menade att läsas högt bekräftas av vänner som hyllar epistlarna som underhållande och understryker hur ivrigt de emotsågs i kretsen runt mottagarna. Den människa som framträder i dessa brev är därför lika mycket en konstruktion som de självpresentationer som förmedlas på nutidens Facebook-sidor och instagram.

Den spänning som uppstår i glappet mellan det konstruerade och det oreflekterade i texter författade av en så begåvad och driven skribent är mycket fascinerande. De brev som här står i centrum härstammar främst från den senare delen av Berzelius liv, då han redan var en berömd och hyllad person i forskarkretsar och bland allmänhet i Sverige och Europa. Hans giftermål år 1835 vid 56 års ålder med den 32 år yngre Elisabeth, dotter till vännen Gabriel Poppius, resulterade i en utvidgad korrespondens med den ”lilla engeln” och hennes familjemedlemmar, bland dessa främst ”goda kära mamma”, svärmor Anna Gustafva, tio år yngre än brevskrivaren själv; brev som kunde avslutas med varma hälsningar till alla berörda i familjekretsen från ”mammas lydiga barn Jöns och Lisa”.

Att Berzelius uppskattade sin nya status som gift man och ville förmedla sin tacksamhet och tillhörighet är mycket tydligt. Breven, inte minst de utvidgade resebrevsberättelserna, utgör ett fängslande vittnesbörd om hur en forskare i 1820–1840-talens Sverige med stor talang för att väva samman stort och smått, anekdotiskt och seriöst, på ett roande och ”oförställt” sätt formar porträttet av den älskvärde och anspråkslöse avsändaren: brevskrivaren själv, ”människan” Jacob Berzelius.

Mest lästa just nu

1) Kulturlivets tillrättaläggare av Johan Sundeen och Roger Blomgren

2) Jag vill tacka livet av Joel Halldorf

3) Davidsharpan i Norden av Martina Björk

4) På ständig jakt efter nya offer av Peter Luthersson

5) Skådespelssamhället visar upp sig av Gunilla Kindstrand

NR 5 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...