VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Krönika

En bitter eftersmak

Av Louise Lennartsson

Carl Tham ska under sin tid som utbildningsminister ha sagt att alla universitetslärare måste ställa upp på demokrati. Lundaprofessorn Svante Nordin minns hur han raljerade och sa att varken Platon eller Jean-Paul Sartre i så fall skulle kunna föreläsa vid ett svenskt universitet.

Vi skrattade, jag och Svante, så lustigt rent det kan bli.

När universitetsläraren Johan Grant under hösten 2019 avsattes som lärare vid psykologprogrammet i Lund, hade flera mejl inkommit till institutionens studierektor. Ett av mejlen handlade om Johan Grants privata Twitterkonto:

”Jag tycker det är extremt obehagligt att en person med den här sortens starka och kontroversiella åsikter leder ett moment där studenter försätts i osäkerhet och beroendeställning i tron om att om vi öppnar upp oss för övningen så kommer vi att lära oss något viktigt om oss själva och gruppen, när det som egentligen händer är att Johan Grant på ett djupt manipulativt sätt kränger sitt åsiktspaket.”

Johan Grant har mångårig erfarenhet av att jobba med organisationspsykologi. Som lärare beskrevs han av de flesta studenter som kunnig och starkt engagerad. Han säger sig själv inte vara höger, snarare vänsterlutande.

Ändå uppfattades de perspektiv Johan Grant tog upp på kursen som så problematiska att han inte kunde jobba kvar. Studenten skrev i samma mejl att Johan Grant gärna fick ”twittra loss med både Camille Paglia, Jordan B Peterson, Bard och Heberlein på sin fritid”, men svårligen i kombination med att undervisa psykologstudenter. Med det satte hon fingret på något principiellt intressant – vilka åsikter är förenliga med att vara lärare vid ett svenskt universitet?

Lärarfrihet, eller lehrfreiheit, är en princip kopplad till det humboldtska idealet om akademisk frihet. Det innebär en frihet för lärarkollegiet att undervisa utan alltför stor yttre inblandning från sådant som stat, kyrka, lobbyorganisationer och marknad. Men friheten kommer med ett ansvar – en plikt att hålla sig till vetenskap och att inte förklä sina egna åsikter som vetenskap.

När carl tham på 90-talet knöt universiteten närmare till sig – förändrade universitetsstyrelsernas sammansättning och skanderade att ”allt är politik” – gick han på tvärs mot en annan djupt förankrad princip inom akademisk frihet: den om politikens och vetenskapens särskiljande.

Om ”allt är politik” blir detta särskiljande omöjligt. Vetenskap blir ideologi, ideologi blir vetenskap, och det blir viktigt att ha rätt värderingar.

Professor Germund Hesslow blev, precis som Johan Grant, varse fenomenet när han år 2018 föreläste om biologiska könsskillnader på läkarprogrammet i Lund. Strax före kursstart skrev en student ett mejl till kursansvarige för att uppmärksamma Hesslows ”antifeministiska agenda”:

”Jag tycker att det som kvinna känns otroligt förminskande att en föreläsare inte känns vid de sociala strukturer som förtryckt kvinnor och fått oss att modulera våra beteenden för vår egen säkerhet. Hur går den sortens föreläsning ihop med det genusperspektiv utbildningen ska ha?”

Hesslow tyckte sig inte ha någon agenda, åtminstone inte för någonting annat än för vetenskapen. Trots det, och trots att kritiken varit av ideologisk karaktär startades en utredning. När han sedermera friades från den ombads han ändå att be om ursäkt.

När fnittret lagt sig efter Svante Nordins raljeri av Carl Tham lade sig en bitter eftersmak. Vad är en akademi när lärarens värderingar blivit så viktiga att de skymmer dennes kunskap?

Mest lästa just nu

1) En historia om känslor av Joel Halldorf

2) Livet någon annanstans av Susanna Birgersson

3) Fler dör av krossat hjärta av Lars Åke Augustsson

4) Det finns alltid hopp av Mats Wiklund

5) Revolutionen passerar Stockholm av Emil Uddhammar

NR 3 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...