VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2016TEMA: Amerikanska bilder

Ladda hem som PDF plus

Tema

Antonin Scalia

Den 13 februari kom beskedet att Antonin Scalia, kanske den mest kände och kontroversielle av domarna i USA:s Högsta domstol, hade gått ur tiden.

Den goda viljan i South Bend

För den som resignerar inför Washingtons låsningar finns hopp att hämta i den lokala politiken. Indiana visar att idealism och samarbete har en framtid.

Det fungerar inte

De amerikanska väljarna är på krigsstigen och partietablissemangen pressas av populism och extremism. Den republikanske analytikern David Frum fruktar för USA:s framtid.

Motkraften till kaos

I tider av politiska kriser och motsättningar utgör Högsta domstolen ett demokratiskt värn. Men domstolens makt och inflytande har vuxit fram organiskt.

Ur askan igen

Få delstater har upplevt så dramatiska uppgångar och fall som Michigan. Nu är man på väg att resa sig igen efter en kris som var nära att slå ut hela bilindustrin.

Ledare

Hoppas inte på paradisets nycklar

Om det skapades nya jobb varje gång en arbetsmarknadsdebattör tog heder och ära av sina meningsmotståndare skulle vi ha haft full sysselsättning för länge sedan. Efter regeringens skärpningar har temperaturen sjunkit några grader i migrationspolitiken, men energin gör sig påmind i diskussionen om jobben istället.

Samhälle

Alldeles för många

Det kinesiska mansöverskottet har skapat stora problem. Mest för männen själva.

En karaktärsfråga

Med start efter årsskiftet började det röra på sig i maktens korridorer. Nyårslöften i hälsans tecken tycks ha inspirerat regeringen med folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i spetsen till att utbrista: Förbjud smaksatta cigaretter och rulltobak!

Förstår du mig?

Att lära sig språk är inte så svårt att det hindrar integration. Men dålig integration hindrar språkinlärning.

Nu var det 1848

När snön smälter i Sverige har fem år gått sedan 2000-talets mäktigaste folkresning, den arabiska våren.

Peka inte ut framtiden

Politiker och myndigheter vill stödja företag i "den kreativa sektorn". Men historien visar att framgångsrika entreprenörer ofta gör sådant som ingen tror på.

Rör på er!

Barnidrott är en kamp mellan bredd och elit, mellan föreningsfostran och tävlingsfostran. Bättre vore att sätta rörelseglädje och fysiska aktiviteter i centrum.

Frizon

Den eviga icke-lösningen

Medan terrorism och självmordsbombare får stor uppmärksamhet förblir självmord ett skambelagt ämne. Men tabut bör gälla handlingen, inte samtalet om den.

I Palmes fotspår

Tredjevärldismen fortsätter att prägla svensk politik, trots att tredje världen inte längre är ett användbart begrepp.

När abbedissan förde bok

Redovisningen på Vadstena kloster under medeltiden skulle förena det kyrkliga med det profana. Dess utveckling påminner om flera inslag i dagens debatt om välfärdssektorn.

Opinion

Vuxna vet bättre

Regleringen av barns deltagande i sociala medier kritiseras för att begränsa deras rättigheter att uttrycka sig. I svensk offentlighet är föräldraansvar provocerande.

Tradition

Den stora terrorns uttolkare

Robert Conquests böcker är oundgängliga för alla som vill studera Sovjetunionens historia. De har inte bara haft betydelse för forskningen utan också för den östeuropeiska samhällsutvecklingen.

Civilisation

Antidemokraten Sokrates

De senaste åren har det blossat upp en debatt i Grekland om Sokrates. Det handlar i synnerhet om hans förhållande till demokratin.

En permanent tonårsprotest

En ny studie över Kerstin Thorvall har utkommit. Det fanns något desperat över både hennes liv och författarskap.

Ett träsk av interna gräl

I Storbritannien är kulturdebatten mindre ängslig än i Sverige. Relativiseringen har inte heller gått lika långt utan man vågar tala om god och dålig litteratur.

Kulturhistoriska smakprov

För sextio år sedan i år utkom Blå forell och svart tryffel (1956). Det är en bok som till en början verkar vara en lättsam betraktelse över kulinariska njutningar av de slag som beskrivs i titeln. Tore Wretman har inte oväntat skrivit förordet till den svenska utgåvan.

Realismens återkomst

Den italienska författaren Elena Ferrante har haft stora framgångar med sina romaner. Det visar att realismen är tillbaka, inte minst i länder som varit hårt drabbade av det postmoderna tillståndet.

Så skapas värde

Vad är egentligen litterärt värde? Frågan diskuteras i en aktuell bok.

Recension

Anteckningar från en fängelsehåla

"Hitler är nu slut". Så siade en av Tysklands mest ansedda dagstidningar, den liberala Frankfurter Zeitung, i sin recension av Mein Kampf (del I) den 11 november 1925.

Både prins och president

Kinas president Xi Jinping är extremt annorlunda jämfört med sina föregångare. Han har nämligen på många fronter brutit helt med Deng Xiaopings politik - för att istället närma sig Mao Zedongs totalitära styrelsesätt.

Delta blues

"Jag sade att reseskildringen förflackar", skrev Harry Martinson i Kap Farväl (1932). "Ja, den förflackar kälkborgerligt sett i den mån att den väcker längtan. Allt som doftar nomad är den ordentligt förträngdes fasa, det är för honom något oanständigt och asocialt."

Den osynlige kleptomanen

Diktverket uttrycker inte diktarens personlighet, menade T S Eliot. Biografier är bara ovidkommande skvaller. Men en god biografi rymmer, liksom intelligenta textkommentarer, klargörande kunskap. Carl Rudbeck ser en prisad poet träda fram ur skuggorna.

Familj på äventyr

I The New Yorker tecknade den amerikanska journalisten Janet Flanner 1941 det första porträttet av Thomas Mann med familj i artikeln "Goethe in Hollywood".

Kulturbeteende

För varje år som går lägger vi människor beslag på en allt större andel av jordklotets naturtillgångar, och de flesta av de djurarter som konkurrerar med oss om en eller annan viktig resurs har vi utrotat eller på sin höjd låtit leva kvar i en eller annan nationalpark som monument över en svunnen tid.

Kylskåpsbarnens historia

De autistiska barnen ansågs ha kommit in från kylan. Deras mammor betraktades som emotionellt oengagerade i kontakten med sina barn. Barnen påstods vara oönskade och lämnade i ett känslomässigt kylskåp, som aldrig avfrostades.

På spaning efter den tid som kommer

"Ingen hade kunnat förutse det här." Orden fälldes vid en presskonferens i Rosenbad den 24 november 2015 av Åsa Romson och handlade om det stora antal asylsökande som kom till Sverige under hösten förra året.

Regnbågsmonarken

Preussen finns inte längre. Monarkin avskaffades 1918 och själva staten 30 år senare. Likväl lever Preussen fortfarande kvar i människors föreställningsvärld som sinnebild för disciplin och militärstat.

Springnota

Den finanskris som bröt ut 2008 var global i sin omfattning och medförde en ekonomisk nedgång som vi inte skådat sedan 1930-talet. Att det ännu inte har gått lika illa som då, beror främst på att vi nu har många fler offentliganställda och dessutom omfattande transfereringssystem för dem som förlorar jobbet.

Så förgår världens härlighet

Det romerska världsväldet börjar som en samling lerhyddor vid floden Tiberns strand. Dess tidigaste historia skiljer sig knappast från andra antika småbyars. Byn växte långsamt och under ständiga skärmytslingar med andra stammar i det omgivande Latium.

Tolkningsfrågor

En gång i tiden, innan EG ombildats till EU, var Danmark det land som var mest motsträvigt i organisationen. Inför varje nytt avtal satte sig danskarna på tvären, opponerade sig mot formuleringar och krävde olika typer av undantag från reglerna.

Kommentar

Det behövs mer föreställd gemenskap

På luciadagens morgon 2015 dog statsvetaren Benedict Anderson på Java vid 79 års ålder. Han var född i Kina av irländska föräldrar, uppvuxen i USA och bosatt i Indonesien. Det är svårt att tänka sig ett mer internationellt liv. Och ändå var Andersons stora intresse det nationella.

Krönika

Inget krockar, inget smälter

Utan att riktigt veta varför har jag alltid hatat ordet "kulturkrock".

Iran som kom in från kylan

Näringsminister Mikael Damberg ler stort på bilderna från den svenska delegationens besök i Iran i december. Iran är ett land med 82 miljoner invånare. När Europa och USA hävt sanktionerna och välkomnat diktaturen in i värmen, är förhoppningarna om en ny marknad stora. Snart kommer Business Sweden, vars avsändare är staten och näringslivet, vara på plats i Teheran.

Känslor är inte nog

Migrationsdebatten som den har förts de senaste åren har varit stundtals plågsam att följa ur ett intellektuellt perspektiv. Istället för att frågorna ges seriositet och djup, har känsloargumentationen flödat.

Samtiden

Pengar från ovan

Den 9 februari 1969 flög Boeing 747 för första gången. Denna ikon för den interkontinentala flygtrafiken har sedan dess - om man får tro internet - flugit över 3,5 miljarder passagerare.

NR 2 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...