VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 4 2016TEMA: Forskningens framtid

Ladda hem som PDF plus

Tema

Ett system i kris

Universitetsvärlden är i händerna på politiker och byråkrater som saknar förståelse för riktig vetenskap. Hur forskningsmedel skall fördelas och undervisningen genomföras måste akademin själv styra över.

Kunskap är vårt hopp

Sverige har länge legat i topp för satsningar på forskning. Utan ökade investeringar riskerar vårt goda utgångsläge att gå förlorat i den globala konkurrensen.

Pengarna eller idéerna?

Förväntningarna är stora inför höstens forskningsproposition. Men att åstadkomma god forskning är inte någon exakt vetenskap.

Tankens fristater

Universitetsvärlden plågas av underfinansiering, byråkrati och politisk klåfingrighet. Istället erbjuds akademisk frihet och högkvalitativ forskning numera av vetenskapskollegier.

Ledare

Det politiska landskapet

Det unga bokhandelsbiträdet på Waterstones i Oxford fick syn på mig när jag stod och bläddrade i en paperback med frodigt gräs och en ensam svartvit fårhund på omslaget.

Samhälle

Brexit, anyone?

Att den brittiska eliten röstar ja till EU-medlemskapet har länge ansetts självklart. Men dess stöd kan inte tas för givet.

Den flärdfulle förföraren

Vi befinner oss i Madrid, i sista veckan av mars. Kylan har hållit i sig och damerna i Retiroparken går fortfarande i päls.

Fast i det förflutna

Latinamerika är på väg in i en långvarig ekonomisk kris. Risken är att de demokratiska landvinningarna går förlorade.

Kompromissa inte

Stor förvirring råder om hur Sverige ska bekämpa det islamistiska terrorhotet. Svaret är inte mer information om islam utan ett orubbligt försvar av demokrati och öppenhet.

Frizon

Europas vintersalong

Promenade des Anglais var länge en tummelplats för Europas societet. Dess stora påverkan på stadsplanering, turism, film och musik uppmärksammas nu med ny forskning.

Från Platon till papperskorgen

Sven-Eric Liedmans beskrivningar av liberalism och konservatism är pamflettartade och fulla med felaktigheter. Ändå är hans kursbok fortfarande flitigt använd i undervisningen på högskolan.

Vi är alla förrädare

Vår hållning till förräderi är tveeggad. Historien och litteraturen visar att förrädaren också förråder sig själv.

Opinion

När socialismen stod för dörren

Löntagarfonderna skulle överföra den ekonomiska makten till facket. Men splittringen mellan LO och Socialdemokraterna hindrade Sverige från att bli socialistiskt.

Tradition

Dickinson, kriget och vulkanerna

Man har länge trott att poeten Emily Dickinson stängde in sig i sin kammare och inte brydde sig om politiska konflikter. Men i själva verket var hon tydligt påverkad av amerikanska inbördeskriget.

Civilisation

"Nu kommer syndafloden"

Som nyinflyttad till Israel upptäcker man hur de bibliska uttrycken lever i vardagsspråket. Invandraren ser saker som de infödda inte märker.

Den långa vägen hem

Aris Fioretos har haft framgångar med sina romaner med grekiska motiv. Hans relation till sin pappas hemland har dock varit komplicerad.

Opartiskt liberal lokaltidning

Grönköpings Veckoblad firar 100-årsjubileum och hyllas.

Sanningssägaren George Orwell

En ny samling med Orwells essäer har kommit på svenska. David Andersson gläds över detta men är inte helt nöjd med urvalet.

Totalitarismens uttolkare

Vill man förstå totalitarismen bör man läsa Hannah Arendts klassiska studie, som nu kommit i svensk översättning.

Recension

Den levande guden

Tidigt på morgonen den 12 september 1974, den etiopiska nyårsdagen, tog sig en grupp officerare i stridsuniform in i det kejserliga Jubileumspalatset i Addis Abeba med tre journalister i följe. Gruppen sökte sig fram genom byggnaden till biblioteket.

Den lydige medborgaren

Tyskland hösten 1944. De allierade rycker fram på såväl väst- som östfronten. Många tyska städer ligger i ruiner efter Storbritanniens och USA:s intensiva bombningar. Vid Folkdomstolen i Berlin pågår rättegångarna mot dem som utpekats för att ha varit med i attentatet mot Hitler sommaren dessförinnan.

Den subjektiva faktorn

Marxister har alltid haft ett problem med det som i lärans terminologi kallas för "den subjektiva faktorns roll" i historien.

Dynastin

Galningar och upplysta despoter, monster och liberaler växlar bland härskarna i ätten Romanov, som satt på Rysslands tron i 314 år, en remarkabelt lång tid för en dynasti. De två sista tsarerna var annorlunda, exemplariska äkta män och familjefäder.

Länge leve ingenting!

All framåtsträvande konst i alla upptänkliga former skulle samlas inom en och samma rörelse. Hundra år har nu förflutit sedan premiärkvällen, och frågan är om det fortfarande finns något liv i dadaismen. Lisbeth Lindeborg är beredd att svara ja.

Maskiner istället för barnbarn

De snabba framstegen inom robotteknologin får mig att tänka på Thomas Robert Malthus, prästen och ekonomen, som menade att en oreglerad befolkningsökning av nödvändighet leder till en apokalyptisk svältkatastrof åtföljd av en tröstlös tillvaro för överlevarna som överlever bara med nöd och näppe.

Oviss maktkamp

John Markoffs författarskap lever sitt eget liv. New York Times-reporterns förra bok What the Dormou se Said, som handlar om hur 1960-talets alternativa kultur har format datorindustrin, skulle egentligen varit en biografi över internetpionjären Doug Engelbart.

Solen stiger i öster

Den romerske författaren Seneca den yngre, som levde under det första århundradet efter Kristus, förskräcktes av hur det exotiska materialet siden förvred huvudet på damerna i Rom.

Studie i brott

Historiens största lösesumma i samband med en kidnappning utbetalades i Argentina år 1975. Stadsgerillan Montoneros kammade in 60 miljoner dollar - cirka två miljarder kronor i dagens penningvärde - efter att ha rövat bort Jorge och Juan Born, arvtagare till landets största affärskoncern och världens ledande veteexportör, Bunge & Born.

Sverige sämst i klassen

Vågen av migranter från Mellanöstern till Europa i allmänhet och till Sverige i synnerhet har intensifierat diskussionerna kring islams eller muslimers förutsättningar att integreras in i europeiska stater. I många fall är det dock oklart hur stor andel av migranterna det är som är sunnimuslimer eller shiamuslimer och hur stor andel det är som identifierar sig med andra minoriteter eller ser sig som kristna.

Så ersätts en argbigga

Alla som någonsin har närmat sig dansk politik under modern tid lär väl känna till Pia Kjærsgaard. När hon slutligen meddelade sin avgång förutspådde många att både hon och hennes parti, Dansk Folkeparti, skulle försvinna ut i dansk politiks yttersta kuliss.

Tänt och släckt i Tyskland

Upplysningen som historisk epok får väl de flesta av oss att främst tänka på Frankrike: Voltaire, Rousseau och Montesquieu, Diderot, d'Alembert och Encyklopedien. Men även andra europeiska nationer hakade på strömningarna, inte minst England och Skottland.

I korthet

Sändebudet från Norden

År 1964, med Karl Ragnar Gierow som ny sekreterare, svängde Svenska Akademien tvärt i sitt förhållande till Nobelpriskandidaten Michail Sjolochov.

Kommentar

Sprickorna i skalet

Medan jag läser Axess nr 3/2016 noterar jag samtidigt att statsminister Stefan Löfven i Financial Times beklagar sig över att stämningen är så pessimistisk i Sverige. Den ekonomiska tillväxten är hög och ändå har så många en känsla av att samhället på något svårpreciserat sätt är på väg åt skogen. Vad är det med detta otacksamma folk?

Krönika

Allting går igen

Den 14 februari 1635 inledde några personer från den franska ambassad som vistades i Stockholm en resa till Falun. De hade förstått att Kopparberget var det svenska rikets stolthet.

En välvilja utan gränser

Bredvid bankomaten sitter en romsk kvinna och skakar på sin mugg. Hon ropar till var och en som går fram för att hämta pengar. Situationen väcker en rad motstridiga tankar, känslor och reaktioner. Skam, stress, ilska, empati. Hon sitter en meter från mina fötter. Ropandet tilltar när pengarna kommer ut ur sedelspringan.

Framåt, kamrater, i beckmörkret

Blindhet är förstås inget som hindrar fladdermusen från att ta sig fram. Och både Norman Mailer och Stephen King hävdar envist att en författare aldrig ska spika handlingen i förväg; då fjättrar man huvudpersonerna vid författarens värderingar, fattar besluten åt dem, istället för att låta dem ströva fritt och göra sina egna val.

Schori lever öliv

"Res till Seychellerna!" Uppmaningen är Pierre Schoris och levereras i Dagens Nyheter med en folklighet man sällan stöter på utanför landets bättre golfbanor.

NR 4 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...