VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 3 2019TEMA: Konservatismer

Ladda hem som PDF plus

Tema

Allt svagare i tron

En ny och råare verklighet gör att de svenska fixstjärnorna sekularitet och individualism inte längre lyser lika starka. Istället börjar många famla efter konservatism.

Leta rätt på konservatismen

Liberalism och konservatism skiljer sig åt men har också beröringspunkter. Istället för att demonisera konservatismen bör liberaler bejaka vad de båda traditionerna har gemensamt.

Tillbaka till framtiden?

Socialdemokraternas konservatism förklarar dess otroliga maktdominans. Men formerna och samhällsstrukturerna som förr danade stora medborgargrupper till socialdemokrater finns inte kvar.

Visa omdöme

Människor är varken ofelbara eller änglar. Betoningen av normer och regler och förtroende för samhälleliga institutioner är därför central för konservativa.

Värna gemenskaperna

Konservatismens utgångspunkt måste vara att människan inte mår bra av att vara ensam. Vi finns och blir till i en väv av gemenskaper.

Ledare

Allsidighet är ingen akademisk fråga

Det vimlar inte precis av svenska tänkare som lämnat originella och självständiga bidrag till den politiska idédebatten, men sociologen Hans L Zetterberg (1927–2014) är definitivt en av dem.

Samhälle

Det är nu det gäller

Enigheten om behovet av ökad försvarsförmåga tog lång tid att uppnå. Ett försämrat säkerhetsläge gör det bråttom att omsätta insikterna i praktiken.

Ingen vill vara bödel

De allra flesta judar i Litauen mördades av sina landsmän under Förintelsen. Något som tystats ned och relativiserats. En bok om samarbetet med tyskarna har väckt stor uppståndelse i Litauen.

Låt oss vila

En ung filosofilärare toppar Republikanernas lista till EU-valet. François-Xavier Bellamys konservativa framtoning lockar den höger som inte förlorats till president Macron.

Stad i ljud

Olika städer har olika ljud som är typiska för dem. I Malmö är det polissirenerna.

Ta ned masten

Nu har även Sveriges Radio drabbats av den digitala revolutionen. Lyssnarna blir färre och frågan är hur litet SR får bli innan uppdraget ändras.

Frizon

Bortglömda pionjärer

Svenskar lade grunden till Floridas tillverkning av apelsinjuice. Men om deras gärningar råder tystnad.

Brickan i stormaktsspelet

Den egyptiska khedivdynastin spelade en central roll i det sönderfallande Osmanska riket. Med sitt mondäna liv i Kairo och Konstantinopel bidrog den till västerniseringen av det moderna Turkiet.

Imperiernas myter

Ryska och kinesiska ledare hävdar att deras egna kulturer har ett väsen som är oföränderligt. Mytbildningen är ett sätt för staten att försvara sin överhöghet.

Opinion

Dags att börja lyssna

Vetenskapen är idag enig om att relationen till läkaren spelar en mycket stor roll för patientens prognos. Särskilt goda resultat uppnår läkare som låter sina patienter tala till punkt och tar deras bekymmer på allvar.

Tradition

"Den som finge möta en sådan kvinna"

Madame de Staël var en av upplysningens mest stridbara personer, som gjorde ett starkt avtryck på 1800-talets svenska kulturliv. I Frankrike vårdas hennes minne, men i Sverige har hon varit tämligen bortglömd.

Civilisation

Den amerikanska drömmens poet

Walt Whitmans Leaves of Grass var tänkt som ett slags homeriskt epos för USA.

En annan del av Förintelsen

I Ryssland och Ukraina byggde nazisterna inte utrotningsläger. Mördandet genomfördes ändå med stor effektivitet.

En ofiltrerad mänsklighet

Les Murrays poesi präglas av en inlevelse med människor som saknar språkrör bland journalisterna.

Från Hamburg till Odessa

De teatrar och operahus som firman Fellner och Helmer ritade utgör ett gemensamt europeiskt kulturarv.

Musikalernas mästare

Regissören Stanley Donen, mest känd för Singin’ in the Rain, avled nyligen.

Vi styr inte våra känslor

Ofta sägs det att man blir lycklig om man tänker positivt. Antikens filosofer hade en mer realistisk uppfattning.

Recension

Då som nu för alltid

Alla författare hoppas naturligtvis att de har tur med tajmningen. Eller att de tack vare sina unika känselspröt skrivit rätt bok vid rätt tidpunkt. För Deborah Lipstadt är det mer komplicerat.

Hur du skapar värde

Ni minns kanske Pokémon Go. Spelet lanserades som mobiltelefonapp 2016. Virtuella Pokémon-figurer i glada färger fanns utplacerade i din lokala miljö och du var tvungen att fysiskt ta dig dit för att ”fånga dem” och därmed få poäng.

Hög vantrivselfaktor

Sigmund Freuds inflytande på såväl samtid som eftervärld går väl knappast att överskatta. Och det är inte bara divanen på Berggasse 19 i Wien, begrepp som oidipuskomplex och överjag, eller psykoanalytikerns drömtydningar som blivit ikoniska.

I väntan på barbarerna

Jag har nog aldrig sett så många vuxna människor gråta på en gång som onsdagen den 9 november 2016. Det var förstås dagen efter att republikanen Donald Trump hade valts till USA:s president.

Mellan djur och övermänniska

Vår makt över den omgivande miljön ökar drastiskt, samtidigt som teknologin nu når in i våra egna kroppar. Men därmed uppstår en mängd svåra frågor om vad människan är och bör vara. Göran Frankel studerar en ny humanism som befinner sig i trans.

Mitt öl, mitt land

Det är obligatoriskt att dricka i tropikerna, skrev den polske journalisten och författaren Ryszard Kapuściński. Man dricker gärna dagtid men framförallt på kvällen.

Omsluten av en diktatur

Förmodligen, och intill full visshet i fredstid, har någon annan radiostation aldrig haft 90-procentigt förtroende hos lyssnarna, som RIAS i Berlin hade 1946. Därtill var även namnet suspekt, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Och egentligen var det inte heller fredstid.

På egna ben

I ett vitt hus på en kulle i stadsdelen Anacostia i den amerikanska huvudstaden bodde Frederick Douglass (1818–1895) de sista decennierna av sitt liv.

Samma sak men bättre

Den välkända litteraturjuridiska maximen av T S Eliot står att läsa i en essä om 1600-talsdramatikern Philip Massinger: ”Omogna poeter imiterar; mogna poeter stjäl.”

Varken svart eller vit

Om en bok ligger rätt i tiden just nu, så är det Whiteshift. För vilka problem och frågor står högre på den politiska agendan än populism och immigration?

Överlevaren

Med Lars Løkke Rasmussen som dansk regeringschef löper landets politiska kommentatorer ingen större risk att få slut på arbetsuppgifter.

Debatt och läsarbrev

Felfinneri och ordmärkande

Jag är, Axess läsekrets liksom Bengt E Y Svensson, en ursäkt skyldig.

I korthet

Titelpersonens betydelse

En del klassiska romaner har abstrakta namn som Krig och fred, Brott och straff, Och solen har sin gång och Strändernas svall. Andra har fått namn efter sin huvudperson, som Oliver Twist och Anna Karenina.

I vår tid

Farliga kartonger

Inför en flytt blir det en hel del gluttande i gamla kartonger. Svåra beslut måste fattas. Vad som ska sparas och vad som ska slängas. Det är en inte helt harmlös syssla.

Krönika

Dags att debutera?

Jag skulle vilja skriva en bok. Världen behöver inte en enda romanförfattare till. Vad den behöver är fler onkologer, fler kärnkraftsingenjörer, fler agronomer, fler minröjare, fler – så oerhört många fler – dataingenjörer och programmerare, nätverkstekniker och systemtestare, webbproducenter och dataspelsutvecklare (nåja), IT-konsulter och mjukvarudesigner.

Men vad är en bra värld?

Som tidigare verksamhetsledare för Humtank, en tankesmedja för humaniora, har jag förespråkat att humanister borde bli bättre på att adressera aktuella samhällsutmaningar.

Monsieur le Président

Herr president Emmanuel Macron, det har nu gått en tid sedan ni skrev ett öppet brev till Europas medborgare, som publicerades i en dagstidning här i Sverige och i andra länder på vår kontinent. Jag har några reflektioner om er vision av förnyelsen av Europa som jag beslutat att delge er i ett likaledes öppet brev.

NR 3 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...