VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 3 2020TEMA: När ledarskapet sviktar

Ladda hem som PDF plus

Tema

Men man vänjer sig

Rysk aggression, islamism och brottslighet har utvecklats till allvarliga hot mot vår säkerhet. Problemen kom smygande och vi förmådde inte reagera i tid.

Nedgång på uppgång

Den utbredda pessimismen beror inte på oro för ekonomin eller ett utbrett värderingsskifte i samhället utan bristande politiskt ledarskap. Det är trots allt något man kan påverka genom demokratiska processer.

Sanningen svider

Medierna har återupprepat missuppfattningar och låtit tveksamma och rent felaktiga påståenden om migrationen stå oemotsagda. Priset betalar vi nu i form av växande invandringsmotstånd och minskat förtroende för medierna.

Vi måste hjälpas åt

Motsättningarna inom det politiska systemet blockerar lösningar av samhällsproblemen. För att medborgarna åter ska lita på makt och myndigheter krävs breda uppgörelser mellan moderater och socialdemokrater.

Återvänd till det gamla

Efterkrigstidens stadsplanering är intimt förknippad med misslyckad assimilering och integration. Ett första steg i lösningen av utanförskapsområdenas problem har tagits av Danmark.

Ledare

Livets mångfald och mysterium

Intresset för konservatism har varit på uppgång ett tag och det fick extra skjuts tidigare i vår när det blev känt att SD-toppen Mattias Karlsson är i färd med att starta en konservativ tankesmedja. I skrivande stund har denna ett förtroenderåd men varken programförklaring eller produktion. Ändå är nyfikenheten stor.

Samhälle

Hoten vi måste möta

Försvarsdebatten har förfallit till ekonomisk sifferexercis. Den borde istället handla om det försvar vi behöver.

Låt orden ligga

Ur orden uppstiger glömda och dolda världar. Men ordens ursprungliga mening behöver inte vara deras riktiga betydelse och behöver heller inte binda oss nu.

Systerskap överstyr

Filmen Unga kvinnor idealiserar social konformism mellan unga kvinnor. I detta grupptryck finns inget utrymme för individen.

Frizon

I malströmmen

1984 framstår som ett händelselöst år. Men just då genomgick Sverige förändringar vars effekter vi fortfarande känner av.

Kritikerns kriser

En epok inom kulturkritiken är slut. Men som genre är kritiken avgjort inte död. Vad som idag behövs är en lustfylld kritikergeneration.

Opinion

Inte så klimatsmart

De statliga klimatstödspengarna uppgår till miljardbelopp och ger politisk prestige. Men flera stora satsningar är kontraproduktiva och leder inte till minskade utsläpp.

Tradition

Lillian Hellmans uppgång och fall

Författaren Lillian Hellman blev en idol för den amerikanska vänstern. Men kollegan Mary McCarthy anklagade henne för att vara lögnaktig och Sovjetvänlig.

Civilisation

Analoga aristokrater

Cal Newports bok Deep Work handlar om hur man tar tillbaka sitt liv från de digitala slukhålen.

Boktryckaren på torget

I Belgien stöter man ofta på platser med bokhistoriskt intresse.

Den late presidenten

För 100 år sedan valdes Warren G. Harding till amerikansk president. Han var nog bättre än sitt rykte.

Disneys resa till Norden

Disneys Frost-filmer är inspirerade av H C Andersens Snödrottningen. Men de har även likheter med Selma Lagerlöfs verk.

I rikets hemliga tjänst

En utställning på Armémuseum skildrar tre kvinnliga infiltratörer under andra världskriget.

Nedmonteringen av jaget

I en ny rysk roman skildras lägerupproren i Gulag.

Recension

Abrupt Kort Kapitel

En tysk höst innehåller vanligen ett visst mått av ödesmättad dramatik. Den här gången handlade den bland annat om hur bra de skulle gå för det nya ytterkantspartiet AfD i ett antal delstatsval och om vem som kommer att efterträda Angela Merkel som förbundskansler.

Dags att lyfta sig

I en demokrati är det lika mycket en konst för folket att styra sig självt som det någonsin var före folkstyrets tid. Men statskonstens betydelse glöms ofta bort i och med att folket så att säga ställs ansikte mot ansikte med sig självt.

Demokrati av vilken sort?

Efter den tyska ockupationen förändrades villkoren för en diskussion om demokrati och angränsande frågor i Danmark. Själva begreppen omformades och vidgades. Henrik Lundberg fördjupar sig i efterkrigstidens debatt.

Hormoner och humbug

Mitt första intryck av vad vi numera kallar genusdebatt var en föreläsning som neurofysiologen Germund Hesslow höll under min läkarutbildning vid Lunds universitet i början av 00-talet. Professor Hesslows rykte som akademisk provokatör var redan då väletablerat, och hans anförande om Könsskillnader, arv och miljö gjorde ingen besviken.

Ingen rök utan stöd

Norma Broin var flygvärdinna på American Airlines under 1980-talet och en bit in på 1990-talet. Hon älskade sitt arbete. Hon var dessutom mormon och övertygad icke-rökare. Under en tid hade hon känt sig trött och sliten och gick därför till läkaren för att kontrollera sina värden.

Mer eller mindre

The Longing for Less. Living with Minimalism är en redogörelse för estetiken och idéerna kring minimalism och utgår från frilansskribenten Kyle Chaykas iakttagelser av begreppets omfattande och varierade användning under 2010-talet.

På östfronten inte mycket nytt

I inledningen till sin uppmärksammade bok om livet i det östtyska ”transformationssamhället” skriver den tyske sociologen Steffen Mau: ”Natten mellan den 9 och 10 november 1989 stod jag som soldat i Nationale Volksarmee vakt vid en kasern i Schwerin, i stålhjälm och med laddad kalasjnikov – för att ’säkra objektet’.”

Samtal med Sankte Sam

En på sin tid populär romangenre var den så kallade campus novel, romaner där universitetslärare med litterära ambitioner skrev vanligen humoristiska böcker om stora egon och pretentioner och småaktiga komplotter och intriger om stipendier, tjänster och mer eller mindre symboliska hedersbetygelser.

Storpolitisk dagbok

Det är en sanning med viss modifikation att påstå att Jönssonligan spelade en viss roll i motståndsrörelsen mot regimen i DDR. Däremot är det riktigt att danskarnas motsvarighet till Jönssonligan – Olsenbanden – blev en symbol för motståndet mot de östtyska makthavarna.

Tillfälligt töväder

Vasilij Aksjonov (1932–2009) var en av den sovjetiska och moderna ryska litteraturens fixgestalter. Från 1960 professionell författare, blev han också snabbt dissident.

Debatt och läsarbrev

Vi är inte där än

Samtidigt som jag läser artiklar i Axess (nr 2/2020) på temat ”Ljus i mörkret. Vad krävs för att tända framtidstron?” springer svenskarna till affärerna för att hamstra pasta och dasspapper. I skrivande stund är det därför svårt att bestämma om detta temanummer är sällsynt vältajmat, eller om det var dött redan vid ankomsten.

I korthet

Boleyn får upprättelse

Anne Boleyn (1507–1536) var en av de kvinnor i världen som hade störst makt under 1500-talet. Till en början var hon hovdam hos Henrik VIII, då han var gift med Katarina av Aragonien.

Bäst att hålla med

Kulturlivet är den sektor i samhället som gör anspråk på att vara friast, mest utmanande normkritisk och mångfaldsbejakande gränsöverskridande. Det är således den som borde vara tolerantast mot avvikande åsikter och bäst tåla motsättningar mellan estetiska, politiska, existentiella och religiösa uppfattningar.

In vino veritas

Det finns trender och åsiktskorridorer på de flesta områden. Den svenska krogscenen är inget undantag. Sedan några år är ”naturliga viner” rättesnöre i många vinpaket. Men vad är naturvin egentligen?

I vår tid

En försenad insikt

Om någon hade sagt till mig för tre år sen att jag skulle sitta trollbunden av en dokumentärserie om presidentfamiljen Bush hade jag trott att de drev med mig. Eller hade jag det?

Krönika

En bitter eftersmak

Carl Tham ska under sin tid som utbildningsminister ha sagt att alla universitetslärare måste ställa upp på demokrati. Lundaprofessorn Svante Nordin minns hur han raljerade och sa att varken Platon eller Jean-Paul Sartre i så fall skulle kunna föreläsa vid ett svenskt universitet.

Valhänta inför livet

Var lugn, mitt barn, det finnes ingenting, och allt är som du ser: skogen, röken och skenornas flykt.

Ändå är det min regering

Jag har en vän i USA som röstar konservativt. I alla fall gjorde han det förr i tiden, och alldeles bestämt gjorde han det 2008. Att John McCain förlorade mot Barack Obama gjorde honom sorgsen och bekymrad. Men dagen då Obama installerades skrev han likväl på Facebook om ”my president”, om att han skulle be för honom, om att han önskade honom lycka till.

Samtiden

Folkviljan hotar

I februari annonserades en parlamentarisk utredning för att se över den svenska grundlagen. Det handlar inte om någon stor grundlagsrevision – men den är principiellt intressant. Inte för vad den ska göra, utan för hur den presenteras och vilka förväntningar som ställs på den.

NR 3 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...