Magasin > Den populistiska utmaningen (Nummer 8, 2018)

Nummer

I det här numret

Den populistiska utmaningen

Den populistiska utmaningen

Innehåll

Den sociologiske essäisten

I år är det 100 år sedan Georg Simmel dog. Han räknas till de klassiska sociologerna, även om han är svårare att placera än Marx, Weber och Durkheim.

Bananernas förbannelse

I början av 1900-talet framstod Honduras som modellen för en dysfunktionell ”bananrepublik”. Fortfarande är det en av de våldsammaste platserna på kontinenten.

Från studentliv till söndagsskola

Betty Ehrenborg-Posse var en pionjär inom söndags-skolan och skrev den svenska versionen av ”Blinka, lilla stjärna”. I år är det 200 år sedan hon föddes.

Skvaller från det stora seklet

Madame de Sévignés brev till sin dotter ger en levande bild av 1600-talets Frankrike. Sévigné är en första klassens berättare.

Glaciärer och vulkaner

Samtidigt som nationalismen är stark i dagens Ryssland finns där också en fascination för nordisk kultur.

Klichéernas madrasserade rum

Hollywoodfilmerna ger ofta en felaktig bild av psykisk sjukdom.

Nästa: Recension