Magasin > Den populistiska utmaningen (Nummer 8, 2018)

Nummer

I det här numret

Den populistiska utmaningen

Den populistiska utmaningen

Innehåll

För den goda sakens skull

I kampen mot Sverigedemokraterna används ohederliga metoder och argument utifrån föreställningen om moralisk överlägsenhet. Hyckleriet riskerar att spela partiet och liknande rörelser i händerna.

Den nya familjen

Auktoritära populistpartier till höger och vänster ingår idag i tio av EU:s regeringar. De är grenar på samma ideologiska träd.

De gläds snart åt makten

Politiska populister likställs ofta med oansvariga och inkompetenta. Men i maktställning kan de mycket väl bli en del av det etablissemang som de tidigare protesterade emot.

Rotvälta

Den politiska elitens rötter till sina väljare har blivit allt svagare. Opinionsbildningen sker inte längre från sändare till mottagare utan mellan olika delar av publiken som talar till varandra.

Det är ditt fel

Forskning visar att väljare ofta är okunniga och irrationella. Men i en demokrati kan inte väljarna svära sig fria från ansvar.

Nästa: Kultur