Magasin > Dokument uppifrån (Nummer 2, 2021)

Nummer

I det här numret

Dokument uppifrån

Dokument uppifrån

Innehåll

Förlorat förtroende

Respekten för kunskaperna hos lärare, läkare och domare har länge gett dem frihet och oberoende. Statens ökade styrning och kontroll riskerar att leda till en kris för professionerna.

Överstyrning

Följderna av New Public Management är starkt negativa för offentlig verksamhet och hela samhället. Önskan att likrikta, ordna och mäta går tillbaka på modernitetens genombrott och den moderna människans livsvillkor.

När ordningen rämnade

Försvagningen av de fria professionerna var en del av den svenska moderniseringsprocessen. För både socialdemokrater och borgerliga politiker har NPM varit en skänk från ovan.

De tar över

I en ständig jakt på det perfekt ordnade livet blir människor osäkra och rastlösa. Managementidealen från företag och organisationer har spritt sig till den privata sfären.

Nästa: Kultur