Magasin > Dygder för vår tid (Nummer 9, 2020)

Nummer

I det här numret

Dygder för vår tid

Dygder för vår tid

Innehåll

Jesusbarnet snart hen

En av de intensiva kyrkliga debatterna de senaste åren har handlat om Svenska kyrkans nya kyrkohandbok, de röda böcker där de liturgiska ordningarna för gudstjänster finns samlade.

Bångstyriga ger liv

För 25 år sedan låg där upplöjda åkrar och några hektar träd och buskar, ett ganska trist och artfattigt stycke mark på en brant sluttning ner mot Gudenån i närheten av Silkeborg på Jylland. Idag är det en helt annan plats.

Svårt för namn

Enligt Akavias hemsida är det nya namnet resultatet av en lång process med en ihållande ström av möten: ”Hur döper man ett förbund? Tidigare hade vi ju båda hetat vad vi var. Väldigt beskrivande na...

Svårt att hålla stilen

Det verkar ju som om coronaviruset kommer att hålla oss sällskap under mörkermånaderna också. Tyvärr kan man väl tänka sig ett roligare umgänge än ett virus. Speciellt som den här bekantskapen är genuint antisocial – och det i flera av­seenden.

För att vi är rädda

Karikatyrteckningar fortsätter att skörda människoliv.

Nästa: Essä