Magasin > Eliternas reträtt (Nummer 1, 2010)

Nummer

I det här numret

Eliternas reträtt

Eliternas reträtt

Innehåll

Demokrati på nätet

Bloggarna har blivit en både lokal och global maktfaktor. När politiker och stora bolag försöker hindra utvecklingen på nätet ställer de sig i vägen för en ny medborgarrörelse.

Bildning ger tankefrihet

Värdet av kritiskt tänkande brukar ofta framhävas. Men att tänka kritiskt är något annat än att ha ett relativistiskt sanningsbegrepp eller att slappt ifrågasätta alla auktoriteter.

När medierna sviktar

Publiken för nyheter av alla slag minskar. Det drabbar särskilt tidningarna som länge såg som sin uppgift att informera medborgarna om nationella och internationella händelser. Med nätet gynnas individen som står utanför den politiska klassen.

Antielitismens höga pris

Åsiktsetablissemanget i Stockholm är radikalt antielitistiskt. Men vanliga människor vill inte skicka sina barn till oskickliga lärare eller läkare.

Nästa: Intervju