Magasin > En annan värld (Nummer 1, 2021)

Nummer

I det här numret

En annan värld

En annan värld

Innehåll

Dåliga idéer med nio liv

Den nya pandemilagen ger rege­ringen mycket stora befogenheter: att förbjuda politiska möten, gudstjänster och föreställningar med publik; att stänga restauranger och butiker; att införa vistelseförbud i offentliga miljöer. Om alla möjligheter utnyttjas fullt ut blir resultatet mycket likt det undantagstillstånd som saknas i grundlagen.

Nästa: Samhälle