Magasin > Förebildens makt (Nummer 4, 2012)

Nummer

I det här numret

Förebildens makt

Förebildens makt

Innehåll

Förebilderna och det personliga ansvaret

"Min avsikt är att av senatens beslut blott anföra dem som utmärker sig för sin ädelhet eller nedrighet; ty det håller jag för en historieskrivares främsta uppgift att tillse att duglighet icke förtiges och att fruktan för eftervärldens dom finns i alla onda ord och gärningar."

Nästa: Samhälle