Magasin > Förenta staterna? (Nummer 7, 2022)

Nummer

I det här numret

Förenta staterna?

Förenta staterna?

Innehåll

Historien själv i främsta rummet

Vid tvåtiden på eftermiddagen fredagen den 30 september höll Rysslands diktator Vladimir Putin ett tal i Kreml. Det bestod dels av beskedet att fyra ockuperade ukrainska regioner framgent ska betraktas som delar av Ryssland, dels av ett antal vettlösa utfall mot väst i allmänhet och USA i synnerhet.

Nästa: Samhälle