Magasin > Framtidstro (Nummer 2, 2020)

Nummer

I det här numret

Framtidstro

Framtidstro

Innehåll

Med monopolen i levande minne

Det går inte att förstå ett samhälle – i den mån ett samhälle överhuvudtaget kan förstås – utan kunskap om de demografiska realiteterna. Befolkningsutvecklingen har betydelse för snart sagt varje fält och även om den inte definierar politiken definierar den uppgifter som politiken har att förhålla sig till.

Nästa: Samhälle